Partnerprogramma

 

Overzicht

Partnerniveaus

We hebben het beste met onze partners en hun bedrijf voor. Voor het bepalen van uw partnerniveau kijken we niet zozeer naar uw omzet bij ons, maar naar een aantal specifieke criteria die uw partnerstatus kunnen verbeteren.  Kortom, wij passen ons aan het bedrijfsmodel van onze partners aan. En niet omgekeerd.

Naarmate een partner aan meer criteria voldoet, stijgt het partnerniveau en geniet die partner meer voordelen.

Het partnerprogramma van Konica Minolta is een win-winrelatie. Door het bedrijf van onze partners te laten groeien hopen wij zelf ook te groeien.