Het verbeteren van onze bedrijfsduurzaamheid

 

Onze missie

Onze missie is het creëren van nieuwe sociale en economische waarden.

Al onze activiteiten zijn gebaseerd op de Charter of Corporate Behavior (het Handvest voor ondernemingsgedrag). In dit document leggen wij expliciet onze gedragscode vast. Wij doen dit niet alleen om ons bedrijf op een duurzame manier te laten groeien, maar ook om onze sociale verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving als geheel.


De bedrijfsfilosofie van Konica Minolta is gebaseerd op dit Handvest en heeft de missie: "Het creëren van nieuwe waarden". Wij staan klanten en de samenleving als geheel bij door met creatieve ideeën tastbare nieuwe waarde toe te voegen. In lijn met haar filosofie streeft Konica Minolta ernaar om zich te vestigen als een bedrijf dat van vitaal belang is voor de samenleving. Dit doet zij door een nieuwe toegevoegde waarde te creëren die innovatieve ideeën in de wereld brengt. Terwijl sociale, ecologische en economische doelstellingen meewegen, is onze duurzaamheidsmissie "Het creëren van nieuwe waarde voor een duurzame wereld".
 

Duurzaamheidsdoelstellingen

Wij willen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de United Nations Sustainable Development Goals (SDG). Aangezien het milieu een kernonderwerp is voor belanghebbenden, is de Eco Vision 2050, voor het eerst opgesteld in 2009, ons langetermijnplan voor het bereiken van een duurzame toekomst. Dit plan is gebaseerd op onze bedrijfsfilosofie en bestaat uit drie belangrijke doelen:

Voor 2050 moet een vermindering van 80% van de CO2-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus de producten worden bereikt, in vergelijking met de fiscale niveaus in 2005;
Bevordering van recycling en efficiënt gebruik van de beperkte middelen van de aarde;

Werken aan de bevordering van herstel en het behoud van biodiversiteit.

 


Beleid

Op basis van onze dialooggroep en materialiteitsanalyse van belanghebbenden is het milieu een centraal onderwerp van belang bij de activiteiten van Konica Minolta. Om deze reden hebben wij een reeks belangrijke principes voor milieubeheer vastgesteld, die zijn vastgelegd in ons BEU-milieubeleid. Het Beleid is in overeenstemming met het Handvest voor ondernemingsgedrag en de Bedrijfsfilosofie, waaronder onze Missie. Deze drie punten leiden onze duurzaamheidsactiviteiten, terwijl het Beleid de meest concrete doelstellingen bevat.

 

Naleving

Dit gaat niet alleen over het naleven van internationale wetten, maar ook over de naleving van bedrijfsethiek en interne bedrijfsregels. Het Handvest voor ondernemingsgedrag van Konica Minolta is gecreëerd met het oog op deze opvatting. Het Handvest definieert de beginselen die de naleving van de hele Groep leiden en is essentieel voor Groepsbestuur.

De Konica Minolta Group Guidance laat het engagement van Konica Minolta zien om te handelen in overeenstemming met internationale sociale normen, zoals het United Nations Global Compact, waarbij het bedrijf (Konica Minolta, Inc.) partij is, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 

CSR-Related Principles, Charters and Norms that Konica Minolta endorses or observes:

 • United Nations Global Compact
 • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Universal Declaration of Human Rights
 • Japan Business Federation - "Charter of Corporate Behavior"
 • EICC Code of Conduct


CSR-Related Groups in which Konica Minolta participates:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Responsible Minerals Trade Working Group, Conflict-Free Sourcing Working Group

Bovendien voldoen wij aan de Europese wetten en voorschriften die gelden voor onze onderneming. Hieronder worden enkele van deze wetten en voorschriften genoemd.
 

Modern Slavery Act (Wet moderne slavernij):

Overeenkomstig de Modern Slavery Act 2015 (Wet moderne slavernij) van het Verenigd Koninkrijk en de California Transparency in Supply Chain Act uit 2010, heeft Konica Minolta verklaard dat zij de maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt in enige van haar distributieketens of bedrijven. Meer informatie in de transparantieverklaring.
 

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH):

Dit is een EU-regelgeving waarin is bepaald dat alle chemische stoffen die in bedrijven worden gebruikt moeten worden geregistreerd en beheerd, om zo een veilige omgang met chemische stoffen te waarborgen. Konica Minolta leeft dit na.
 

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): ​

EU-richtlijn; in Europa heeft het bedrijf maatregelen genomen overeenkomstig de EU-richtlijn AEEA inzake de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur. Het bedrijf voldoet aan deze richtlijn.
 

Pakket circulaire economie: ​

Een reeks maatregelen ter stimulering van de overgang van Europa naar een circulaire economie, van de bevordering van de wereldwijde concurrentiepositie, het stimuleren van duurzame economische groei en het creëren van nieuwe banen. Wij nemen maatregelen om de verwezenlijking van de Europese doelstelling voor een circulaire economie te ondersteunen.
 

European Voluntary Agreement for Printers (EVAP) (Europese vrijwillige overeenkomst voor printers):​

Vrijwillige overeenkomst die sinds 2011 bestaat, waarin een reeks doelstellingen wordt vastgesteld voor alle producten die op de EU-markt worden verkocht. Ten minste 90% van de verkochte producten dient te voldoen aan de vereisten voor energie-efficiëntie en de mogelijkheid tot dubbelzijdig printen. De overeenkomst beoogt ook de ecologische voetafdruk van beeldvormingsapparatuur te verminderen - zowel door het ontwerp van de apparatuur als door klanten te helpen bij de aankoop en het gebruik van de apparatuur. Konica Minolta is partij bij deze overeenkomst.
 

Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS): ​

EU-richtlijn die het gebruik van zes gevaarlijke stoffen in de fabricage van verschillende soorten elektronische en elektrische apparatuur (met uitzonderingen) beperkt. Konica Minolta leeft de RoHS-richtlijn na.
 

Richtlijn ecologisch ontwerp: ​

EU-richtlijn die consistente EU-regels geeft voor de verbetering van de milieuprestaties van producten. Konica Minolta voldoet aan de relevante Richtlijnen ecologisch ontwerp.
 

Batterijrichtlijn:​

EU-richtlijn die de productie en verwijdering van batterijen in de Europese Unie reguleert, met het oog op de verbetering van de milieuprestaties van batterijen en accu's. Konica Minolta leeft dit na.
 


 

Verantwoordelijke Productlevenscyclus en Distributieketen


Konica Minolta is betrokken bij het verminderen van de impact op het milieu die een product heeft gedurende de gehele levenscyclus
Konica Minolta is betrokken bij het verminderen van de impact op het milieu die een product heeft gedurende de gehele levenscyclus, van planning en ontwikkeling tot inkoop en productie, distributie, verkoop en service, inzameling en recycling. Alle stadia in de levenscyclus van het product worden zorgvuldig gecontroleerd door middel van analyse van algemene input en output, energie en efficiëntie, recycling en afvalpreventie en zij voldoen aan alle relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Konica Minolta is toegewijd aan duurzaamheid, door de hele keten heen
Wij zijn niet alleen vastbesloten om de verantwoordelijkheden voor duurzaamheid rechtstreeks te vervullen, of anders gezegd, door alleen verantwoordelijkheid te nemen voor de directe impact op het milieu van onze eigen producten en diensten. We zijn ook betrokken bij de duurzaamheid die gepaard gaat met de distributieketen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen onze leveranciers en ons. Konica Minolta vereist van haar zakenpartners dat zij nadenken over zaken als arbeidskwesties (mensenrechten), ethiek, het milieu, veiligheid en gezondheid binnen hun bedrijfsvoering. Konica Minolta neemt tevens maatregelen om conflicten te adresseren in gebieden waar de minerale hulpbronnen die zij gebruikt in haar producten worden gewonnen. Dit doet zij door te trachten mensenrechtenschending in deze conflictgebieden te voorkomen.

Krijg meer inzicht en informative over wat we doen:

Certificeringen, Beoordelingen en Ranglijsten

Het Milieubeheersysteem van Konica Minolta Europe is gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 14001:2015. Dit is een voorbeeld van onze ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van negatieve effecten op het milieu.  

Konica Minolta, Inc. heeft ook internationaal lof verdiend voor haar inzet voor duurzaamheid, geëvalueerd door externe partijen.

Het bedrijf is opgenomen in de volgende prominente investeringsindices:
 
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

Het bedrijf is geëvalueerd door de volgende internationale CSR-beoordelaars:
 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

ETIKETTEN

Konica Minolta leidt wereldwijd de industriestandaarden op het gebied van milieubescherming. De certificering van het bedrijf gaat verder dan nodig in veel gevallen, zoals blijkt uit zijn etiketcertificering. Deze etiketten omvatten:

 • Blue Angel:Een betrouwbare gids voor milieuvriendelijke aankopen. De systemen van Konica Minolta waren in 1992 de eerste kopieersystemen op laserbasis ter wereld die deze certificering hebben ontvangen. Bijna alle kantoorapparaten die momenteel in Duitsland worden verkocht, dragen nu het etiket. Alle apparaten, inclusief de apparaten die buiten Duitsland worden verkocht, voldoen aan de strenge eisen van het Duitse etiket.


 
 • ENERGY STAR: Internationale standaard voor energie-efficiënte consumentenproducten; de TEC-waard e (Typical Electricity Consumption - Typisch elektriciteitsverbruik) van een product is een belangrijk criterium voor het meten van energieverbruik. Alle kantoorsystemen van Konica Minolta en bijna al haar productiedruksystemen worden via dit middel gekwalificeerd.
 
 
 • Contact met etenswaren: Onze toner is 100% ongevaarlijk wanneer deze in contact komt met voedsel. Dank zij de milieuvriendelijke eigenschappen van de Simitritoner heeft TÜV Rijnland deze toner erkend als zijnde 100% ongevaarlijk bij contact met voedsel. Deze certificering voor voedselveiligheid zorgt voor nieuwe gebruiksmogelijkheden, waaronder het verpakken van voedsel en het printen van etiketten voor etenswaren.