ISO Certificaten

Bij ISO (International Organization for Standardization) kunnen bedrijven zich laten certificeren voor verschillende standaarden, door een zogenaamde audit. Na zo'n audit kan men erop vertrouwen dat het bedrijf werkt volgens een bepaalde standaard. Konica Minolta heeft volgende ISO-certificeringen behaald:
 

 • ISO 27001 – kwaliteitsmanagementsysteem voor informatiebeveiliging
 • ISO 14001 – kwaliteitsmanagement voor milieubeheer
 • ISO 9001 – algemeen kwaliteitsmanagementsysteem
 

ISO 27001 Kwaliteitsmanagementsysteem voor Informatiebeveiliging

 

Informatiebeveiliging krijgt de hoogste prioriteit bij Konica Minolta. Organisaties zien informatie en expertise veelal als hun belangrijkste bezit. Uit recent onderzoek van SIDN blijkt dat bedrijven cybercrime als een kleine bedreiging zien, waardoor de investeringsbereidheid in security bij veel bedrijven beperkt is. Om datalekken en een daaruit voortvloeiende PR-nachtmerrie te voorkomen is het echter wel belangrijk om informatiebeveiliging op orde te brengen.
 

Uitbesteden IT 

Veel bedrijven huren externe IT-dienstverleners in om alle IT en security op orde te brengen en houden. Hierbij is het van belang dat deze externe partij zijn zaakjes op orde heeft en ISO 27001 gecertificeerd is. Bij Konica Minolta hebben we als IT-partner de informatiebeveiliging volledig geïntegreerd, zowel binnen de organisatie als in de producten en diensten voor onze klanten.
 

Optimale beveiliging

We zorgen ervoor dat uitsluitend gemachtigde personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. De verwerking van informatie vindt zodanig plaats dat juistheid en volledigheid is beschermd, waardoor integriteit is gewaarborgd. Tegelijkertijd garanderen wij beschikbaarheid van informatie wanneer gemachtigde gebruikers dit nodig hebben. 
 

Certificering

Konica Minolta is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet hiermee volledig aan de eisen van de wet- en regelgever, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij aantoonbaar over de juiste beheersystemen beschikken om bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te beschermen. Alle securityprocessen zijn door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie beoordeeld en gecertificeerd volgens internationale normen en standaarden.


Wat betekent dit voor onze klanten?
 

 • Gegarandeerd geschikte leveranciers conform ISO 27001
 • Hoogste informatiebeveiligingsnormen
 • Compliant aan de AVG, BIG en BIO
 • Toegesneden oplossingen voor specifieke security-eisen van klanten
 • Duurzame oplossingen voor informatiebeveiliging
 

ISO 14001 Kwaliteitsmanagement voor Milieubeheer


Bij Konica Minolta nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Vanuit onze filosofie “The Creation of New Value” spannen we ons in om het milieu waar mogelijk te ontzien. Op het gebied van milieu en duurzaamheid werken wij volgens het ISO 14001-gecertificeerd milieuzorgsysteem: we kiezen alleen voor die oplossingen die en economisch en milieuverantwoord zijn. Leidraad voor onze werkwijze vormen:
 
 • Werken aan een duurzame samenleving
 • Voldoen aan alle wetten en andere richtlijnen
 • In alle fases van de productlevenscyclus rekening houden met het milieu
 • initiatieven om de opwarming van de aarde tegen te gaan
 • Bevorderen van recycling en circulariteit, intern en in de samenleving
 • Voorkomt milieuverontreiniging en beperkt milieurisico’s
 • Hanteert heldere milieudoelstellingen en bevordert openheid van zaken

ISO 9001 Algemeen Kwaliteitsmanagement


Wij zijn er van overtuigd dat het succes van de uit te voeren projecten is gekoppeld is aan Konica Minolta’s vermogen om aan de eisen en verwachtingen van haar klanten te voldoen.  We streven er naar deze klanttevredenheid te realiseren; dit vereist bijgevolg dat we professionele diensten leveren volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Om dit te realiseren werken we volgens een kwaliteitsmanagement systeem.
 
Door bij aanvang van het project de kwaliteits- en/of tevredenheidcriteria van de klant te inventariseren worden eventuele afwijkingen op lopende projecten vroegtijdig gesignaleerd en gecorrigeerd. Daarnaast is iedere individuele medewerker van Konica Minolta ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar werk het juiste kwaliteitsniveau heeft. Beloftes aan klanten worden op deze manier ook daadwerkelijk waargemaakt. Konica Minolta streeft hiermee naar een continue verbetering van haar dienstverlening. Mede dankzij dit streven zijn we een ISO 9001 gecertificeerde onderneming.