ISO Certificaten

 

Middels ISO (International Organization for Standardization) kunnen bedrijven zich laten certificeren voor verschillende standaarden, door een zogenaamde externe audit. Na zo'n audit kan men erop vertrouwen dat het bedrijf werkt volgens een bepaalde standaard. Konica Minolta heeft de volgende ISO-certificeringen behaald:
 

 • ISO 27001 – managementsysteem voor informatiebeveiliging
 • ISO 14001 – managementsysteem voor milieubeheer
 • ISO 9001 – kwaliteitsmanagementsysteem
 

ISO 27001 Managementsysteem voor Informatiebeveiliging

 

Informatiebeveiliging krijgt de hoogste prioriteit bij Konica Minolta. Organisaties zien informatie en expertise veelal als hun belangrijkste bezit. Uit recent onderzoek van SIDN blijkt dat bedrijven cybercrime als een kleine bedreiging zien, waardoor de investeringsbereidheid in security bij veel bedrijven beperkt is. Om onder anderen datalekken en een daaruit voortvloeiende PR-nachtmerrie te voorkomen is het echter wel belangrijk om informatiebeveiliging op orde te brengen en continu te borgen in de organisatie.
 

Uitbesteden IT 

Veel bedrijven huren externe IT-dienstverleners in om alle IT en security op orde te brengen en te behouden. Hierbij is het van belang dat deze externe partij zijn zaakjes op orde heeft en ISO 27001 gecertificeerd is. Bij Konica Minolta hebben we als IT-partner de informatiebeveiliging volledig geïntegreerd, zowel binnen de organisatie als in de producten en diensten voor onze klanten.

Optimale beveiliging

We zorgen ervoor dat uitsluitend gemachtigde personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. De verwerking van informatie vindt zodanig plaats dat juistheid en volledigheid is beschermd, waardoor integriteit is gewaarborgd. Tegelijkertijd garanderen wij beschikbaarheid van informatie wanneer gemachtigde gebruikers dit nodig hebben. 

Certificering

Konica Minolta is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet hiermee volledig aan de eisen van de wet- en regelgever, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij aantoonbaar over de juiste beheersystemen beschikken om bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te beschermen. Alle securityprocessen zijn door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie beoordeeld en gecertificeerd volgens internationale normen en standaarden.


Wat betekent dit voor onze klanten?

 • Gegarandeerd geschikte leveranciers conform ISO 27001
 • Hoogste informatiebeveiligingsnormen
 • Compliant aan de AVG, BIG en BIO
 • Toegesneden oplossingen voor specifieke security-eisen van klanten
 • Duurzame oplossingen voor informatiebeveiliging
 

ISO 14001 voor Milieubeheer


Bij Konica Minolta nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Vanuit onze filosofie “The Creation of New Value” spannen we ons in om het milieu waar mogelijk te ontzien. Op het gebied van milieu en duurzaamheid werken wij volgens het ISO 14001-gecertificeerde milieuzorgsysteem: we kiezen alleen voor die oplossingen die economisch en milieuverantwoord zijn. De leidraad voor onze werkwijze vormt zich door de onderstaande zaken:
 
 • Werken aan een duurzame samenleving
 • Voldoen aan alle wetten en andere richtlijnen
 • In alle fases van de productlevenscyclus rekening houden met het milieu
 • initiatieven om de opwarming van de aarde tegen te gaan
 • Bevorderen van recycling en circulariteit, intern en in de samenleving
 • Voorkomt milieuverontreiniging en beperkt milieurisico’s
 • Hanteert heldere milieudoelstellingen en bevordert openheid van zaken

ISO 9001 voor Kwaliteitsmanagement


Wij zijn er van overtuigd dat het succes van de uit te voeren projecten is gekoppeld is aan Konica Minolta’s vermogen om aan de eisen en verwachtingen van haar klanten te voldoen. We streven er naar deze klanttevredenheid te realiseren. Dit vereist dat we professionele diensten leveren volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Om dit te realiseren werken we volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.
 
Door bij aanvang van ieder project de kwaliteits- en/of tevredenheidcriteria van de klant te inventariseren worden eventuele afwijkingen op lopende projecten vroegtijdig gesignaleerd en gecorrigeerd. Daarnaast is iedere individuele medewerker van Konica Minolta ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar werk het juiste kwaliteitsniveau heeft. De borging hiervan wordt getoetst tijdens onder anderen interne/externe audits. Beloftes aan klanten worden op deze manier ook daadwerkelijk waargemaakt. Konica Minolta streeft hiermee naar continue verbetering van haar dienstverlening, wat resulteert in het behalen en behouden van het ISO 9001 certificaat.