Verticale markten

Bekijk welke oplossingen Konica Minolta kan leveren voor diverse branches, waaronder de gezondheidszorg, financiële instituten en de onderwijs-sector.

Terug naar het overzicht

Decentrale overheid

Teruglopende overheidsbudgetten, minder ambtenaren, toenemende wet- en regelgeving en meer administratieve taken: provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s staan steeds verder onder druk, zowel in de organisatie als in de uitvoerende taken naar burgers. De centrale overheid trekt zich verder terug en verlegt ‘loketten en taken’ naar decentrale overheden, maar eist ook transparantie en marktwerking. Tegelijk vraagt de trend van Het Nieuwe Werken om ingrijpende keuzes. Waar liggen de toekomstbestendige oplossingen voor deze ontwikkelingen?