Digivaardig in de zorg: hoe verloopt dat precies?

| 17 augustus 2021

Tegenwoordig gebruiken we steeds vaker digitale middelen in ons dagelijks leven, maar niet iedereen is helemaal mee met deze technologische revolutie. Verschillende mensen nemen nog een papieren notitieboekje mee om belangrijke zaken te noteren wanneer ze op afspraak zijn. Nochtans zijn er voldoende digitale oplossingen die efficiënter zijn om notities te maken zodat u de informatie later kan werken. Denk bijvoorbeeld aan digitale notebooks of zelfs tablets, smartphones enzovoort.Ook de zorgsector ondervindt moeilijkheden met het digivaardig worden en dat heeft verschillende oorzaken. In deze blog ontdekt u welke dat zijn en vooral wat mogelijke oplossingen zijn om iedereen mee op die digitale kar te krijgen.
 

Gedragsverandering is vereist

Wanneer het IT-team binnen uw zorginstelling aankondigt dat digitaal werken de norm wordt, rijzen er onmiddellijk verschillende vragen bij uw zorgverleners. Ben ik hier niet te oud voor? Past het wel bij wat ik gewend ben? Is het wel eenvoudig om digitaal te werken? Ze maken zich zorgen en dat heeft voornamelijk te maken met hun emoties en gevoel over de nodige gedragsverandering die ze zullen moeten maken. Technologie zelf heeft er niets mee te maken want dat zorgt immers voor het verlichten van administratieve lasten, zo hoeven uw zorgverleners niet alles meer manueel over te typen of uit te voeren. Helaas heeft adaptatie alles te maken met die gedragsveranderingen en niet zoveel met rationele feiten en het aanbrengen van mogelijkheden. 
 

Mens als gewoontedier 

Twijfel en onzekerheid over nieuwe zaken zijn natuurlijk menselijk, net als reageren vanuit wat u gewend bent. Het digivaardig worden van uw werknemers staat dan ook rechtstreeks in verband met het loslaten van ‘het oude vertrouwde’, hetzij in kleine stapjes. Wat ingebakken zit in het karakter van iemand of al een heel leven een gewoonte is, haalt u er niet zomaar uit. Het is een heel proces waar begrip, tijd en verschillende manieren van ondersteuning voor nodig is.  
 

Early adopters 

Één van deze hulpmiddelen is het inschakelen van enkele ‘early adopters’ binnen uw zorginstelling. Hiermee bedoelen we medewerkers die snel en efficiënt overweg kunnen met digitale oplossingen om hen als voorbeeld voor de andere zorgverleners te gebruiken. Mensen zijn immers vaak geneigd om mee te gaan in een ingrijpende verandering wanneer ze daadwerkelijk zien hoe iets werkt en vooral wat de resultaten ervan zijn. Deze early adopters kunnen met andere woorden het boegbeeld worden van de digitalisering binnen uw zorgbedrijf en zo anderen inspireren om er ook mee aan de slag te gaan. 
 

Medewerkers betrekken bij het digitaliseringsproces 

Een ander belangrijk aspect van een geslaagde digitalisering is het betrekken van uw zorgverleners bij het uitwerken van een digitale strategie. Praat met uw zorgverleners over hun noden en zorgen. Het resulteert niet alleen in digitale oplossingen die nauwer aansluiten bij het werk dat uw medewerkers uitvoeren, maar ze voelen zich deel van het geheel. Wanneer iemand nauw betrokken wordt bij het digitale werkproces, creëert dat ook een emotionele betrokkenheid bij hen. Uw zorgverleners zullen dan ook makkelijker meegaan met de digitalisering en zullen een stuk sneller digivaardig worden. 

Natuurlijk kunt u niet elke zorgverlener om hulp vragen bij het uitwerken van het proces, maar u kunt er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat elke afdeling vertegenwoordigd is. 
 

Begeleiding en training 

Last but not least, zorg voor een goede training en begeleiding voor uw zorgverleners. Maak gebruik van allerlei opleidingen om uw medewerkers te leren hoe bepaalde digitale oplossingen precies werken, maar ook wat de voordelen voor hen kunnen zijn. Hoe zal de digitalisering van uw zorginstelling hun professioneel leven eenvoudiger en aangenamer maken? U moet daarbij verdergaan dan louter aanhalen dat het de administratieve flow van uw organisatie zal verlichten, dat krijgen uw zorgverleners immers vaak te horen. Leg hen uit hoe dat gebeurt en maak de drempel naar het digivaardig worden zo laag mogelijk. 
 

Digitalisering binnen de zorg is wel degelijk aan een opmars bezig en maar goed ook want het levert meer efficiëntie en een betere zorg op binnen de sector.  

Bij Konica Minolta zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar hoe u de digitalisering ervaart binnen de zorg. Bent u digivaardig of heerst toch ook wat onrust in uw hoofd? Welke digitale stappen heeft u ondertussen ondernomen en zijn ze een succes? Deel uw mening over de zorgsector op het LinkedIn-platform #RethinkHealthcare!  
 

Konica Minolta tekent opnieuw de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

Wij hebben aangetoond dat we met onze technologie duurzaamheid in het algemeen en specifiek binnen de zorgsector kunnen helpen. Om te benadrukken dat we ons hier actief voor inzetten en blijven inzetten hebben we, als eerste en enige van onze...