De bijdrage van digitalisering aan de patiënt of cliënt

| 3 november 2021

In onze blogreeks rond digitalisering in de gezondheidszorg praten we voornamelijk vanuit het perspectief van de zorginstellingen, maar de digitale evolutie heeft natuurlijk ook een impact op de patiënt of cliënt. Zorgverleners staan immers ten dienste van deze mensen en als zorgverlening verandert, is het ook belangrijk om rekening te houden met hun ervaringen. Helaas is het verhaal aan patiëntzijde niet zo zwart-wit. Als we louter de impact van digitalisering op de communicatie met de patiënt bekijken, dan bestaan er al enkele mooie initiatieven zoals het gebruik van patiëntenplatformen. Hebben we het echter over het digitaal aanleveren van informatie van patiënt naar zorgverleners, dan merken we dat er nog verbetering nodig is. Het succes van digitalisering ligt immers voor een groot deel bij de cliënt of patiënt zelf. Willen ze er wel gebruik van maken? Zijn ze bereid om te leren omgaan met digitale oplossingen in ruil voor een verbeterde en snellere zorgverlening? Dit zijn belangrijke zaken die we ons moeten stellen. 
 

Impact van generatieverschillen op digitalisering

De bereidheid om digitale oplossingen te gebruiken heeft vaak te maken met leeftijd en generatie. Een groot deel van de patiënten binnen de zorg zijn oudere mensen die nieuwe vormen van communicatie niet meteen aangenaam vinden. Ze vallen graag terug op de oude vertrouwde communicatiemiddelen zoals telefoongesprekken, brieven of fysieke consultaties. Denk bijvoorbeeld aan grootouders die niet snel een e-mail zullen sturen naar hun huisarts omdat ze het niet voldoende onder de knie hebben of ze de gewoonte hebben om de telefoon te pakken. 
 

Langs de andere kant zijn er natuurlijk ook de jongere generaties die digitale middelen al gebruiken in hun dagelijkse leven om te communiceren of bepaalde acties en taken uit te voeren. Zij hebben een sterke behoefte aan nieuwe, snellere en digitale oplossingen voor hun zorgverlening. Een twintiger vindt het niet meer dan normaal om via e-mail of in een digitaal platform op de hoogte gehouden te worden van eigen medische informatie of zorgverlening. 
 

Op dit moment zit de zorgsector dus een beetje in een tragere digitale evolutie met een meer hybride oplossing, namelijk de patiënt of cliënt zelf de manier van werken en communiceren laten kiezen.  
 

Digitale vooruitgang in geestelijke gezondheidszorg

Toch mogen we ons daar niet op blindstaren, er zijn wel degelijk takken in de zorgsector waar digitalisering al meer geëvolueerd is. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg. Tot voor de coronacrisis was er slechts een handjevol therapeuten die hun diensten digitaal ter beschikking stelden. Een fysieke consultatie had immers meer effect. COVID-19 verscheen op het toneel en de hele wereld stond op z’n kop, ook in de zorgsector. Niet alleen moesten zorgverleners in de geestelijke zorgsector een manier vinden om hun cliënten te blijven behandelen, ze kregen er plots ook nog een hoop dossiers bij. Corona heeft immers ook mentaal veel slachtoffers gemaakt. Bij dergelijke digitale sessies maken zorgverleners gebruik van apps als Microsoft Teams en Zoom, iets wat veel patiënten en cliënten dan ook omarmen.  
 

Het is nu aan de zorgorganisaties om deze communicatievorm nog meer te integreren in hun bedrijfsvoering. Het leveren van eenvoudige digitale zorg kan immers op een bepaald moment een vereiste worden voor de patiënt of cliënt en dat zal de keuze naar zorginstellingen sterk beïnvloeden in de toekomst. 
 

Betrokkenheid van patiënt bij innovatie is essentieel 

Tot slot willen we graag nog even benadrukken dat het betrekken van de patiënt bij het opzetten van digitale innovaties helpt bij een succesvolle acceptatie en adoptie ervan. De logica achter dit idee is heel eenvoudig: mensen die ergens aan meewerken, voelen zich nauwer betrokken bij de oplossing en het resultaat. Ook begrijpen ze de werking beter en ervaren ze geen onzekerheid of onwetendheid. Ze zullen sneller geneigd zijn om de digitale tools te gebruiken.  
 

In onze blogreeks over Healthcare zijn we natuurlijk steeds nieuwsgierig naar uw ervaringen. Heeft u al enkele stappen ondernomen in de digitale zorgverlening als patiënt? Deel dan zeker uw ervaring op #RethinkHealthcare

 

De bijdrage van digitalisering aan de patiënt of cliënt

In onze blogreeks rond digitalisering in de gezondheidszorg praten we voornamelijk vanuit het perspectief van de zorginstellingen, maar de digitale evolutie heeft natuurlijk ook een impact op de patiënt of cliënt. Zorgverleners staan...