AccurioPro Compile

Maak één keer een afdrukproject aan zodat u dit altijd kan hergebruiken


AccurioPro Compile maakt het proces van het creëren en voorbereiden van een printproject snel en eenvoudig - zelfs met informatie die vanuit verschillende afdelingen en bronnen wordt ingevoerd.


Moet u regelmatig handleidingen afdrukken die bestaan uit verschillende PDF-bestanden, zoals voorblad, instructies, installatievoorwaarden, garantie en een pagina met contactgegevens? In de meeste gevallen verandert de inhoud van uw documenten telkens maar een beetje, bijvoorbeeld als er een nieuw product op de markt komt. Maar doordat de inhoud van dergelijke documenten bijna altijd afkomstig is van verschillende bronnen uit verschillende afdelingen, kan dit uitdraaien op een gecompliceerd en tijdrovend geheel.


Voor zulke gevallen is AccurioPro Compile de ideale oplos-sing: creëer één keer een afdrukproject en u kunt dit telkens opnieuw gebruiken, zelfs als de inhoud verandert. Dit gaat heel makkelijk en eenvoudig omdat uw afdrukprojecten worden gekoppeld aan de brondocumenten die in verschil-lende mappen in uw bedrijfsnetwerk kunnen zijn opgeslagen. Wanneer er veranderingen nodig zijn in een of meer van uw PDF-bestanden dan is het niet nodig om uw afdrukproject aan te passen. In plaats daarvan wordt, telkens als er een afdrukcommando wordt gegeven, alleen de meest recente bestandsversie opgehaald en automatisch ingevoegd. Daardoor weet u zeker dat alleen actuele documenten worden afgedrukt. En dat alles zonder enige handmatige tussenkomst!


Make automated updating of your manuals a breeze

Make automated updating of your manuals a breeze

Moet u regelmatig handleidingen afdrukken die bestaan uit verschillende PDF-bestanden, zoals een omslag, instructies, garantie of een contactpagina? De inhoud van uw documenten verandert waarschijnlijk af en toe een beetje, bijvoorbeeld wanneer een product opnieuw wordt gelanceerd, maar omdat de inhoud van dergelijke documenten meestal door verschillende bronnen van verschillende afdelingen wordt aangeleverd, kan dit een complexe en tijdrovende klus worden.

Maak in dit geval gebruik van AccurioPro Compile door slechts één keer een printproject aan te maken en het steeds opnieuw te gebruiken, zelfs wanneer de inhoud verandert. Dit is eenvoudig en eenvoudig omdat uw printprojecten worden gekoppeld aan de brondocumenten die in verschillende mappen in uw bedrijfsnetwerk kunnen worden gearchiveerd.


 • Wanneer er wijzigingen aan een of meer van uw PDF-bestanden nodig zijn, hoeft u uw printproject niet meer aan te passen. In plaats daarvan wordt bij elke afdrukopdracht automatisch alleen de laatste versie van het bestand opgehaald en ingevoegd. Zo kunt u er zeker van zijn dat u alleen actuele documenten afdrukt - en zonder enige handmatige tussenkomst.
 • Als meerdere auteurs aan één printproject werken, kunnen zij hun inhoud onafhankelijk van elkaar onderhouden. Met AccurioPro Compile kunt u eenvoudig PDF-bestanden uit een grote verscheidenheid aan bronnen samenvoegen tot één definitief document.
 • AccurioPro Compile is ook uw beste assistent als het gaat om het afdrukken van trainingsmateriaal, vergaderstukken of andere terugkerende printprojecten, waarbij de opzet hetzelfde blijft terwijl de inhoud van het document verandert

AccurioPro Compile

AccurioPro Compile

 • Hiermee kunt u ze opslaan en hergebruiken, en ze op elk gewenst moment opnieuw gebruiken.
 • Slaat de projectstructuur op als sjabloon
 • Creëert professioneel gestructureerde printprojecten
 • Snelle, comfortabele en betrouwbare bewerking van projecten
 • Automatisch instellen en inline afwerking
 • Aangepaste documentatie
 • Gemengde formaten mogelijk
 • Inhoud te allen tijde up-to-date

Sla printprojecten op en hergebruik ze op elk moment.... De intelligente workflowautomatisering van Konia Minolta stelt u in staat om PDF-bestanden in de juiste volgorde te plaatsen, stroken, tabbladen en hun etiketten te plaatsen, de afdrukinstellingen en de afwerking te organiseren, niet alleen voor documenten maar ook voor individuele PDF-bestanden. Kortom, alles wat u in uw printproject hebt gedefinieerd, wordt opgeslagen en kan op elk moment worden hergebruikt.

De technologie laat u toe de projectstructuur als sjabloon op te slaan; zolang uw printprojecten dezelfde structuur hebben, kunt u dit gebruiken om kostbare tijd en geld te besparen. Nu hoeft u alleen nog maar het sjabloon met nieuwe inhoud te vullen. U kunt tabbladen in uw afdrukproject invoegen en individuele labels op de tabbladen afdrukken, slipbladen invoegen, projecten bewerken, PDF-bestanden naar uw project slepen en neerzetten, ingevoegde bestanden vooraf bekijken en het voorbeeldvenster en de instellingenbalk uit het programmavenster verwijderen om ze eventueel in afzonderlijke vensters te gebruiken.

U kunt ook een rommelvrije gebruikersinterface maken om u te concentreren, gemengde formaten gebruiken als uw afdrukproject bestaat uit PDF-bestanden met verschillende papierformaten, ervoor zorgen dat uw inhoud te allen tijde up-to-date is, gewijzigde PDF-bestanden op dezelfde plaats onder dezelfde naam opslaan, en meer.


Get in touch

Get in touch