Print is mijn business

Alles wat voor u nu van belang is om te weten over de Europese wet inzake de toeleveringsketen

De aanstaande Europese wet inzake de toeleveringsketen verplicht leveranciers om zich in te richten als duurzame leveranciers van goederen en/of services. Wat nu voor u van belang is om te weten.

22.05.2023
6 minuten 6 minuten
Inhoudstafel
Milieuprestaties en mensenrechten: Duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid bij serviceleveranciers worden binnenkort wettelijk verplicht gesteld. De EU is bezig met de goedkeuring van wetgeving inzake de richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD). Maar hoe kunnen printbedrijven zich voorbereiden op de vragen van hun klanten?

Als u een leverancier bent van brochures en andere geprinte materialen, dan hebt u waarschijnlijk al gehoord van de nieuwe wet inzake passende zorgvuldigheid voor de toeleveringsketen. Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een wet inzake de duurzaamheidsverplichtingen van bedrijven gepresenteerd: de richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD). In december 2022 heeft de EU overeenstemming bereikt over een wet inzake de toeleveringsketen. Het voorstel heeft als doel om van bedrijven te eisen dat zij de sociale en milieugevolgen binnen hun hele

toeleveringsketen zorgvuldig beheren. In het ontwerp staat dat bedrijven in de EU de sociale en milieugevolgen binnen hun gehele waardeketen moeten beoordelen, inclusief de directe en indirecte leveranciers. Het doel van dit initiatief is ervoor te zorgen dat de toepasselijke standaarden op het gebied van mensenrechten worden nageleefd en het milieu wordt beschermd om een rechtvaardigere en duurzamere wereldeconomie en verantwoord bedrijfsbestuur te bevorderen.

De wet geldt voor grote ondernemingen die in de EU actief zijn en die ten minste 500 medewerkers en een omzet van minimaal 150 miljoen euro hebben. Maar dit kan indirecte gevolgen hebben voor u als printbedrijf en leverancier. Bedrijven zullen u benaderen en om bepaalde informatie vragen.

Klanten willen zichzelf beschermen

Aangezien bedrijven ervoor verantwoordelijk worden gehouden dat zij en hun leveranciers de mensenrechten niet schenden en de biodiversiteit en het milieu niet schaden, zullen ze zichzelf willen indekken. Zij zullen daarom naar u toe komen met de volgende of soortgelijke vragen en verzoeken dat u deze informatie deelt:

 • Betaalt u het minimumloon?
 • Betaalt u hetzelfde salaris aan mannen en vrouwen?
 • Is er sprake van dwangarbeid binnen uw bedrijf?
 • Hoeveel uren worden er wekelijks gewerkt?
 • Wat is de verhouding tussen freelancers en vaste medewerkers?
 • Is er een ondernemingsraad: ja of nee?
 • Wordt er gebruikgemaakt van gevaarlijke machines binnen uw bedrijf?
 • Werkt u met gevaarlijke stoffen of stoffen die de gezondheid van medewerkers kunnen aantasten?
 • Worden er bossen gekapt voor het productieproces binnen uw bedrijf?
 • Genereert uw productieproces stoffen die schadelijk zijn voor het milieu?
 • Wat doet u om een ecologische energievoorziening te realiseren?
 • Hoe hoog is het recyclingpercentage van de producten die u verwerkt?
 • Koopt u producten uit China?
 

Printbedrijven moeten grenzen stellen bij het delen van informatie

Maar pas op: om het zekere voor het onzekere te nemen vragen bedrijven soms om te veel details, meer dan ze nodig hebben. Als printbedrijf moet u daarom weten welke informatie relevant is en welke vragen te ver gaan. Dit is de enige manier waarop u grenzen kunt stellen. U moet voorzichtig zijn met vragen als 'Kunt u garanderen dat uw producten worden geproduceerd zonder schendingen van de mensenrechten?' of vragen die betrekking hebben op handelsgeheimen. Er zal zeker veel discussie worden gevoerd over wat een handelsgeheim is.

Officiële certificeringen zoals ISO 9001, die testen volgens een vast schema, of de duurzaamheidsbeoordeling van EcoVadis zijn nuttig. Documentatie van de CO2-voetafdruk of een gedocumenteerd kwaliteitsbeheer is ook nuttig.

Vragen moeten passend, evenredig en doeltreffend zijn

Als er een vragenlijst moet worden ingevuld, kunnen vragen waar u zich niet gemakkelijk bij voelt, heel kort worden beantwoord. U kunt echter ook proberen om uw eigen vragenlijsten terug te sturen. Kijk in ieder geval of de vragen passend, evenredig en doeltreffend zijn. Als u bijvoorbeeld zakelijke relaties met grote Chinese bedrijven onderhoudt, kunt u er maar beter niet meteen van uitgaan dat vragen naar lokale standaarden van kleine Europese printbedrijven onmiddellijk in Azië zullen worden geaccepteerd. De evenredigheid hier is zoek.

Maar maakt u geen zorgen: als u niet voldoet aan de verwachtingen van het bedrijf dat de bestelling heeft geplaatst, wordt meestal niet meteen de zakelijke relatie beëindigd. De voorgestelde wetgeving is eerder bedoeld om tot een dialoog te komen en samen stapsgewijze verbeteringen te realiseren. Dat geldt overigens ook voor de betrekkingen met China.

Uitgeverij Cornelsen regelt de zorg voor de toeleveringsketen als volgt

Eva Bordemann, strategisch koper bij de Duitse uitgeverij Cornelsen Verlag, legde in een webinar van de Duitse Federatie van de print- en mediabranches (Bundesverband Druck und Medien - BVDM) uit hoe haar bedrijf de kwestie omtrent de zorg voor de toeleveringsketen aanpakt. Cornelsen heeft in 2019 een vragenlijst ontwikkeld over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid van bedrijven. Die vragenlijst is sinds 2020 in gebruik. "Onze leveranciers hebben neutraal tot positief gereageerd op de vragenlijst", zegt ze.

De uitgeverij verstuurt de vragenlijst voor het delen van informatie regelmatig. Deze maakt onderdeel uit van het leveranciersbeheer en is een basisvereiste voor de kwalificatie van nieuwe leveranciers. Als printbedrijf kunt u dus dergelijke vragenlijsten verwachten, vooral bij nieuwe bedrijven en nieuwe samenwerkingen.

Risicobeheer door middel van een clusteranalyse

Vanuit het oogpunt van de uitgeverij is het risicobeheer de belangrijkste taak van de uitgever die voortkomt uit de Duitse wet inzake de zorgplicht voor de toeleveringsketen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG). Het is waar dat de uitgeverij in het verleden risicoanalyses heeft uitgevoerd. Maar dat ging tot nu toe vooral om het beoordelen van economische risico's. Nu is dit verschoven naar kwalitatieve kwesties en de vraag of er op zoek moet worden gegaan naar alternatieve producenten en leveranciers. De uitgeverij heeft de risico's geclusterd op basis van

 1. Landen: Cornelsen werkt echter vooral met Europese partners die onder de Europese wetgeving vallen. Daardoor hoeft Cornelsen waarschijnlijk niet veel te eisen op het gebied van MVO.
 2. Branches: Aangezien Cornelsen poppen heeft geproduceerd, raakt dit de textielindustrie.
 3. Productgroepen, bijvoorbeeld papier en hout (die door printbedrijven worden ingekocht): Hier zullen inkten op basis van minerale oliën vroeg of laat mogelijk tot discussies leiden.

Cornelsen zal deze clusteranalyses gebruiken om te zien met welke leveranciers het bedrijf in feite te maken heeft. Het zal dan hoogstwaarschijnlijk gaan om contractaanpassingen en audits.

De gedragscode en betrokkenheid van de leverancier

Verder zullen de overeengekomen randvoorwaarden worden uitgebreid met een overeenkomstige clausule. Daarnaast zal Cornelsen waarschijnlijk een

gedragscode voor leveranciers opstellen. Over het algemeen streeft Cornelsen naar betrokkenheid van zijn partners. Het beëindigen van de samenwerking is pas de allerlaatste optie.

Dit voorbeeld laat zien: Zelfs kleine bedrijven kunnen de kwesties omtrent duurzaamheid en ESG niet negeren. Ook al zijn printbedrijven misschien nog niet wettelijk verplicht om zich hier actief voor in te zetten, toch zullen deze onderwerpen een steeds grotere rol gaan spelen bij overnamegesprekken. Degenen die in een vroeg stadium een duidelijk positie hebben ingenomen en zich hebben voorbereid, hebben een voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Hiervoor zijn echter niet alleen middelen nodig, maar ook een uitgebreide deskundigheid. Daarom is het vooral voor mkb'ers zinvol om te vertrouwen op allesomvattende oplossingen die deze processen digitaal in kaart brengen en ze ondersteunen om aan alle eisen te voldoen. Wees voorbereid.

Het ontwerp is in december 2022 door de Europese Raad aangenomen. De volgende stap is dat het Europees Parlement hierover een standpunt inneemt. Dat zal naar verwachting in mei 2023 zijn. De EU-lidstaten hebben dan twee jaar de tijd om de richtlijn in hun eigen nationale wetgeving op te nemen.

 

Hier vindt u meer informatie over de klimaatcompensatiemogelijkheden en onze programma's

Dit is misschien ook interessant voor u:

Creatieve ideeën voor het omgaan met schaarse middelen

Problemen met de bevoorrading en dure elektriciteit dwingen grafische...

Print is mijn business
18.05.2023

Hoe meer te verkopen met social commerce

Social commerce is een lucratief terrein voor digitale printbedrijven. Hoe te...

Print is mijn business
24.08.2023

5+1 redenen waarom inkjet (ecologisch) de slimmere oplossing is

Met digitaal inkjet sheetfed-printen bent u ecologisch aan de veilige kant...

Print is mijn business
12.06.2023
Van ons voor u: