Konica Minolta Informatie

Toner leverbaarheid – update 

Hoofddorp, 13 september 2022

Beste Klant, 

We zijn verheugd u te kunnen melden dat de problematiek rond de toner tekorten vrijwel geheel is opgelost en dat wij inmiddels weer kunnen spreken van een terugkeer naar een normale stabiele situatie. 

We zijn onze standaardprocedures en -processen weer aan het opstarten. Mogelijk zal er bij dit “terug-activeren” iets mislopen. Onze excuses hiervoor. Wij vragen u dan dit te melden via info@konicaminolta.nl, zodat wij een oplossing kunnen vinden voor u. Structureel zou alles echter nu wel goed moeten lopen.   

Deze zomer hebben we de processen in de toevoerketen van de toners verder geoptimaliseerd en zijn we de bufferstock in de toevoerketen verder aan het verhogen, zodat deze problemen in de toekomst in principe niet meer kunnen voorkomen. 

Via deze weg verontschuldigen wij ons nogmaals voor het ontstane ongemak van de afgelopen periode en danken wij u voor uw begrip!  


Met vriendelijke groeten,  
Directie  

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV 
 

Konica Minolta Informatie

Toner leverbaarheid – update 

Hoofddorp, 8 juli 2022

Beste klanten,

Op basis van de meest recente informatie zijn we blij te kunnen melden dat de situatie rond de toner tekorten zich lijkt te stabiliseren.

We onderzoeken op dit moment of het mogelijk is om de standaardprocessen voor elk type printer terug te brengen naar de normale situatie. Omdat dit voor alle verschillende modellen en type toner geldt, zal dit omschakelproces nog enkele weken duren. Hierdoor kunnen er nog vertragingen optreden. 

Wanneer een toner alsnog niet geleverd wordt, of u dreigt zonder te vallen, vragen wij u om tijdig contact op te nemen met ons via info@konicaminolta.nl. Zo kunnen wij u alsnog snel van dienst zijn. 
Houdt u er wel rekening mee dat het uitleveren van een order momenteel mogelijks meer tijd neemt dan in normale omstandigheden. Neem dus tijdig contact met ons op!

Voor toestellen die gebruik maken van het automatische bestel -en leverproces via Remote Care,  is het van belang dat u ons uw tonervoorraad doorgeeft via info@konicaminolta.nl (met vermelding van het aantal toners dat beschikbaar is per type toner). Met deze info kunnen wij de gegevens in onze systemen corrigeren indien nodig, om zo een correcte werking te kunnen garanderen. 

Wij doen er deze zomer alles aan om alle processen in de toevoerketen van de toners verder te optimaliseren en, zoals eerder aangekondigd, de bufferstock in de toevoerketen verder op te trekken van twee naar vijf maanden, zodat deze problemen in de toekomst niet meer voorkomen.

Via deze weg verontschuldigen wij ons nogmaals voor het ontstane ongemak van de afgelopen periode. Wij wensen u alvast een fijne en prettige vakantie! 


Met vriendelijke groeten,
Directie

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
 

Konica Minolta Informatie

Impact van diverse mondiale gebeurtenissen op de leverbaarheid van bepaalde Konica Minolta-producten


Hoofddorp, 30 mei 2022

Beste klanten en partners,

In de afgelopen maanden hebben we diverse updates over onze leveringssituatie rechtstreeks aan u gecommuniceerd via onze verkoop- en serviceafdeling en direct mailings. We hebben de meest recente informatie verzameld en vatten deze hier samen:

Over het algemeen blijven de storingen binnen de internationale logistieke processen een grote impact hebben op onze leverbaarheid van producten. Dit geldt in feite ook voor alle andere bedrijven. De strikte behandeling van de COVID-19-situatie in China en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland verhogen de doorlooptijd en de kosten voor vrijwel elke bedrijfstak.

Het dekkingsniveau van de maandelijkse vraag naar tonerverbruik is bereikt – nabestelling voor bepaalde zwart-wittoner is nog mogelijk – en herstel wordt in oktober verwacht 
Zowel onze fabrieken in Tatsuno als Kofu in Japan hebben de volledige tonerproductie hervat en we hebben dag en nacht gewerkt om de achterstand in te lopen en voorraden op te bouwen sinds we het nieuwe tonerproductieproces in de fabrieken hebben ingesteld. De bulktonertransporten naar onze bottelfabriek in Europa zijn in oktober 2021 (Kofu-fabriek) en november (voor Tatsuno-fabriek) opnieuw gestart. 

Over het algemeen hebben we voor de meeste A3- en A4-printers het dekkingsniveau bereikt voor onze maandelijkse vraag naar toner. Er is echter nog steeds sprake van backorders voor beide, vooral voor zwart-wit voor Tatsuno-gerelateerde bulktypen, waardoor bepaalde modellen van onze bizhub i-serie (C3350i/C4050i/C3320i en C250i/C300i/C360i,C750i) worden beïnvloed. We verwachten dat we in het begin van de tweede helft (oktober) geleidelijk deze backorder zullen wegwerken, terwijl er een constante vraag- en aanbodanalyse wordt uitgevoerd om de productie zo nodig aan te passen. 

Met betrekking tot toner voor onze productieprinters richten we ons op het voldoen aan onze maandelijkse dekkingsvraag door verdere lokale inkoopbronnen van toner van derden en continue levering van originele KM-toner. Uit onze huidige schattingen blijkt dat we tegen het einde van het tweede kwartaal (september) de maandelijkse vraag hebben bereikt. Als gevolg van diverse maatregelen op lokaal en centraal niveau konden we onze centrale achterstand al sinds de herstart in oktober 2021 met de helft terugbrengen.

Optimalisaties in vulprocessen als verdere tegenmaatregelen voor de toekomst
Onze tonerfabriek in Frankrijk (BSF) werkt nog steeds op volle kracht. Sinds eind april is er een nieuwe productielijn voor vullingen toegevoegd, en nu is er overeenstemming met de vakbonden in Frankrijk dat we in de weekends zelfs met extra diensten werken. Alle maatregelen stellen BSF in staat om gedurende de week 21,5 uur per dag te werken 

We werken aan de ontwikkeling van een wereldwijd complementair vulproces dat gericht is op een geoptimaliseerde levering van toner vanuit een mondiaal perspectief. Dit zou betekenen dat wanneer er lokaal minder toner nodig is in een bepaalde regio die regio dan flessen zou vullen voor andere regio's waar de vraag misschien hoger is. 

Een andere maatregel die we zullen nemen om onze processen te verbeteren op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar is dat we de productielijnen in Kofu en Tatsuno opnieuw gaan vormgeven. Dit zal leiden tot een toename van de tonerproductie met 40 ton toner per maand (YMC-toner) en 130 ton per maand (K-toner), wat een stijging van 15-20% betekent. We zullen de timing voor deze constructie zorgvuldig afstemmen op de constante aanvoer- en reservevoorraad op dat moment. 

De wereldwijde impact heeft nog steeds sterke effecten op de beschikbaarheid van hardware in de komende weken, verbeteringen voor sommige zwart-witkantoorproducten en alle Professional Printing-producten  
Aangaande hardwareproducten van onze productie in China en Maleisië hebben de lockdowns in Zuid- en Oost-China net zo veel invloed op onze leverbaarheidssituatie als op de vertragingen in de mondiale toeleveringsketen. In april zijn alle leveringen van zee- en luchtvracht uit Oost-China opgeschort, wat in de komende maanden voelbaar zal zijn. Hervatting van de productie in Shanghai zou in kalenderweek 20 in mei kunnen hervatten, terwijl die in Maleisië en Donguang al op volledig of gedeeltelijk niveau opereren, maar mogelijk te maken krijgen met een extra sluiting als gevolg van de Shanghai-lockdown en problemen met de levering van onderdelen. – Let op: Dit zijn veronderstellingen omdat de heropening uitsluitend is gebaseerd op de Chinese autoriteiten en hun aanpak van de COVID-19-crisis in China. 

Het goede nieuws is dat de beschikbaarheid van sommige zwart-witkantoorproducten boven de huidige vraag ligt, wat betekent dat ze beschikbaar zijn zoals besteld. Ook met betrekking tot PP-producten – kleur en zwart-wit – zijn verschillende series beschikbaar. 
Voor A3- en A4-printers in kleur hebben we helaas nog steeds te maken met een grote achterstand. 

Als tegenmaatregelen plannen we een versnelling van de productie in de getroffen fabrieken (zodra ze weer open mogen) en proberen we zo snel mogelijk de luchtvrachtvluchten voor leveringen te bevestigen. Op dit moment kunnen we de ontwikkelingen van de beschikbaarheid niet inschatten en zullen we zo snel mogelijk nieuwe informatie delen over de situatie. 

Onze excuses voor het ongemak van deze effecten van de mondiale situatie. We willen u ervan verzekeren dat we op volle kracht werken aan het zo snel mogelijk oplossen van deze resterende problemen om terug te keren naar een planbare en betrouwbare toeleveringsketen, om weer aan de slag te gaan met ons streven om uw favoriete leverancier te zijn voor de intelligent connected workplace in de kantoorbusiness en als leider voor uw printmogelijkheden in de commerciële printwereld.


Met vriendelijke groeten,
Directie
 

Konica Minolta Informatie

Toner leverbaarheid nog niet gestabiliseerd


Hoofddorp, 14 april 2022

Na de productieproblemen die begonnen in augustus vorig jaar ten gevolge van een incident in één van de productiefaciliteiten, draaien alle tonerproductiefaciliteiten terug op volle toeren.

Toch zijn niet alle problemen opgelost en worden we nog steeds geconfronteerd met een onstabiele toevoer voor sommige types toner, hetgeen resulteert in wachttijden, onregelmatige leveringen en onduidelijke levertermijnen.

Deze onstabiliteit is op dit moment vooral te wijten aan de wereldwijde transportproblematiek. Hierdoor liggen de transporttijden significant hoger dan in normale omstandigheden en zit er erg veel onvoorspelbaarheid in de wereldwijde supply chain. Onze bulk toner die vanuit Japan komt, is dus veel langer onderweg dan voorzien.

Daar komt nog bij dat wij recentelijk ook problemen ondervinden in de fabriek in Maleisië waar toner wordt geproduceerd voor volgende machines: bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C3350i, C4000i, 4050i, 4750i, 4700i , C759, C659, PRO 958 en ten slotte de AccurioPrint C759. Maleisië werd geconfronteerd met zware overstromingen in de afgelopen maanden én een erg restrictief beleid van de overheid ten opzichte van COVID en de laatste omicron variant, wat leidde tot enkele tijdelijke onderbrekingen van de productie.

Mede hierdoor is er op dit moment een tekort aan toners voor de hierboven genoemde modellen. De productiecapaciteit in de fabriek in Maleisië is nu weer opgevoerd en alles wordt in het werk gesteld om de toevoer zo snel mogelijk te normaliseren. De verwachting op dit moment is dat we in de komende weken opnieuw stabielere toevoer zouden hebben vanuit Maleisië.

Deze omstandigheden zijn omstandigheden voor Konica Minolta die wij niet konden voorzien en onmogelijk konden vermijden.

Konica Minolta verontschuldigt zich ons nogmaals voor de overlast die deze situatie bij klanten en partners veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten,
Directie
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 25 februari 2022

Toner update
De beide tonerfabrieken in Tatsuno en Kofu draaien op volle toeren en werken dag en nacht door om de opgelopen achterstand weg te werken en opnieuw een stabiele aanvoerketen te creëren. Ook de Konica Minolta-fabriek in Frankrijk waar de meeste toners gebotteld worden, draait sinds november op volle kracht.

Op dit moment hebben we een toner productie die 70/80% van de Europese marktvraag kan bedienen. 

Toch zijn niet alle problemen opgelost en worden we nog steeds geconfronteerd met een onstabiele toevoer voor sommige types toner hetgeen resulteert in wachttijden, onregelmatige leveringen en onduidelijke levertermijnen.

Sinds het begin van dit kalenderjaar ondervindt Konica Minolta ook ernstige vertragingen ten gevolge van de wereldwijde transportproblematiek.
Hierdoor liggen de transporttijden significant hoger dan in normale omstandigheden. Onze bulk toner die vanuit Japan komt, is dus veel langer onderweg dan voorzien.

Daarnaast ondervinden we ook problemen in de fabriek in Maleisië waar toner wordt geproduceerd voor volgende machines: bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C4000i and 4050i, 4750i en ten slotte de 4700i.

Maleisië werd geconfronteerd met zware overstromingen in de afgelopen maanden én een erg restrictief beleid van de overheid ten opzichte van COVID en de laatste omicron variant, wat leidde tot enkele tijdelijke onderbrekingen van de productie. 

Mede hierdoor is er op dit moment een tekort aan toners voor de hierboven genoemde modellen. Intussen is de productiecapaciteit in de fabriek in Maleisië opgevoerd en wordt alles in het werk gesteld om de toevoer zo snel mogelijk te normaliseren. De verwachting op dit moment is dat we tegen het einde van maart opnieuw stabiele toevoer zouden hebben vanuit Maleisië. 

Ook deze omstandigheden betreffen omstandigheden in hoofde van Konica Minolta die wij niet konden voorzien en onmogelijk konden vermijden. 

Hardware update
De volledige productie industrie is op dit moment getroffen door een hele reeks problemen veroorzaakt door de COVID-19 pandemie en een tekort aan grondstoffen (chips, halfgeleiders, hars, etc). Konica Minolta ondervindt hier ook de gevolgen van. 

We doen er alles aan om de gevolgen, in de mate van het mogelijke, zo beperkt mogelijk te houden en de impact op uw business te beperken.

Wat betreft het globale tekort aan halfgeleiders is er jammer genoeg niet veel veranderd de laatste weken en maanden. Ook hier zijn we getroffen door de overstromingen in Maleisië. Daarnaast geldt er een restrictieve aanpak van COVID-19 in Maleisië en China met onder meer tijdelijke sluitingen van productiefaciliteiten en havens. 

Konica Minolta verontschuldigt zich ons nogmaals voor de overlast die deze situatie bij klanten en partners veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten,
Directie
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 8 februari 2022

Zoals inmiddels bekend is, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.). Deze ontploffing heeft ervoor gezorgd dat er, buiten onze wil om, leverproblemen zijn ontstaan bij toners voor production printing toestellen en toners voor een aantal MFP’s. 

De afgelopen maanden en ook tijdens de periode rond de feestdagen is er voortdurend erg hard gewerkt om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een genormaliseerde situatie en dus naar een constante en betrouwbare toevoer van kwaliteitsvolle toners.

De fabrieken in Tatsuno en Kofu zijn reeds geruime tijd herstart en ze draaien beide op volle toeren om van daaruit de wereldwijde bevoorradingsketen terug op gang te krijgen. Deze situatie is ongewijzigd en het effect hiervan wordt nu ook zichtbaar op de lokale toestand.

In de loop van december zijn er kleinere hoeveelheden toner ter beschikking gekomen. Deze hebben ons toegelaten om stelselmatig een groot deel van de achterstand weg te werken, maar nog niet alles is bijgebeend. We zien vooral nog problemen met de uitleveringen van toners voor een aantal toestellen.

Van zodra er beschikbaarheid is, zullen we ons concentreren op het herstellen van de volledig normale situatie en dus ook het opnieuw opbouwen van de verschillende stocks om zo snel mogelijk opnieuw te kunnen beschikken over een buffercapaciteit.

Konica Minolta biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die dit heeft op klanten en partners en werkt in volle vaart en op vele niveaus aan het verbeteren van de situatie. 

Konica Minolta, 
Directie 
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 23 december 2021

Zoals inmiddels bekend, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.). Niemand raakte gewond en de schade was slechts van materiële aard.

Deze ontploffing heeft ervoor gezorgd dat er, buiten onze wil om, leverproblemen zijn ontstaan bij toners voor production printers en toners voor een aantal MFP’s.

Inmiddels zijn de fabrieken weer opgestart. In de afgelopen weken werd er op volle capaciteit opnieuw toner geproduceerd. Ook de komende weken en tijdens de feestdagen zal er hard worden gewerkt om de achterstanden weg te werken. Wij verwachten een genormaliseerde situatie in de aanvoer van toners in de tweede helft van januari 2022. 

Konica Minolta biedt nogmaals haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die deze situatie heeft veroorzaakt bij klanten en partners.


Konica Minolta, 
Directie  

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 19 oktober 2021

Zoals inmiddels bekend is, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) op 12 augustus 2021. Niemand raakte gewond en de schade was slechts van materiële aard.

Hierdoor werd de productie tijdelijk stopgezet in de Tasuno fabriek. De gevolgen hiervan voor onze klanten zijn een mogelijk tekort aan toners.

Konica Minolta, Inc. in Japan heeft de oorzaak van de explosie onderzocht in nauwe samenwerking met de plaatselijke brandweer en politie, en een externe, onafhankelijke organisatie. Vastgesteld werd dat statische elektriciteit die tijdens het droogproces werd opgewekt, een stofexplosie veroorzaakte. Op basis hiervan zal een nieuwe productiemethode worden ingevoerd om elk risico op herhaling van het probleem uit te sluiten wanneer de productie wordt hervat.

De Kofu-fabriek, Konica Minolta's tweede tonerfabriek die uit voorzorg eveneens gesloten werd, zal de tonerproductie volgens dit nieuwe productieproces op 18 oktober hervatten. De Tatsuno-fabriek zal de tonerproductie volgens het nieuwe productieproces op 8 november hervatten.

Na de heropening van de fabrieken zal een overgangsperiode van enkele weken nodig zijn om de toner uit Japan aan Konica Minolta Frankrijk te leveren, waar de toners zullen worden gevuld en vervolgens aan andere Konica Minolta-entiteiten in Europa zullen worden geleverd.

Om die reden verwachten wij een verbetering van de tonertekorten vanaf het einde van november.

Konica Minolta biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die dit heeft op klanten en partners en werkt in volle vaart en op vele niveaus aan het verbeteren van de situatie. 


Konica Minolta, 
Directie