Konica Minolta Informatie

Toner leverbaarheid nog niet gestabiliseerd


Hoofddorp, 14 april 2022

Na de productieproblemen die begonnen in augustus vorig jaar ten gevolge van een incident in één van de productiefaciliteiten, draaien alle tonerproductiefaciliteiten terug op volle toeren.

Toch zijn niet alle problemen opgelost en worden we nog steeds geconfronteerd met een onstabiele toevoer voor sommige types toner, hetgeen resulteert in wachttijden, onregelmatige leveringen en onduidelijke levertermijnen.

Deze onstabiliteit is op dit moment vooral te wijten aan de wereldwijde transportproblematiek. Hierdoor liggen de transporttijden significant hoger dan in normale omstandigheden en zit er erg veel onvoorspelbaarheid in de wereldwijde supply chain. Onze bulk toner die vanuit Japan komt, is dus veel langer onderweg dan voorzien.

Daar komt nog bij dat wij recentelijk ook problemen ondervinden in de fabriek in Maleisië waar toner wordt geproduceerd voor volgende machines: bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C3350i, C4000i, 4050i, 4750i, 4700i , C759, C659, PRO 958 en ten slotte de AccurioPrint C759. Maleisië werd geconfronteerd met zware overstromingen in de afgelopen maanden én een erg restrictief beleid van de overheid ten opzichte van COVID en de laatste omicron variant, wat leidde tot enkele tijdelijke onderbrekingen van de productie.

Mede hierdoor is er op dit moment een tekort aan toners voor de hierboven genoemde modellen. De productiecapaciteit in de fabriek in Maleisië is nu weer opgevoerd en alles wordt in het werk gesteld om de toevoer zo snel mogelijk te normaliseren. De verwachting op dit moment is dat we in de komende weken opnieuw stabielere toevoer zouden hebben vanuit Maleisië.

Deze omstandigheden zijn omstandigheden voor Konica Minolta die wij niet konden voorzien en onmogelijk konden vermijden.

Konica Minolta verontschuldigt zich ons nogmaals voor de overlast die deze situatie bij klanten en partners veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten,
Directie
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 25 februari 2022

Toner update
De beide tonerfabrieken in Tatsuno en Kofu draaien op volle toeren en werken dag en nacht door om de opgelopen achterstand weg te werken en opnieuw een stabiele aanvoerketen te creëren. Ook de Konica Minolta-fabriek in Frankrijk waar de meeste toners gebotteld worden, draait sinds november op volle kracht.

Op dit moment hebben we een toner productie die 70/80% van de Europese marktvraag kan bedienen. 

Toch zijn niet alle problemen opgelost en worden we nog steeds geconfronteerd met een onstabiele toevoer voor sommige types toner hetgeen resulteert in wachttijden, onregelmatige leveringen en onduidelijke levertermijnen.

Sinds het begin van dit kalenderjaar ondervindt Konica Minolta ook ernstige vertragingen ten gevolge van de wereldwijde transportproblematiek.
Hierdoor liggen de transporttijden significant hoger dan in normale omstandigheden. Onze bulk toner die vanuit Japan komt, is dus veel langer onderweg dan voorzien.

Daarnaast ondervinden we ook problemen in de fabriek in Maleisië waar toner wordt geproduceerd voor volgende machines: bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C4000i and 4050i, 4750i en ten slotte de 4700i.

Maleisië werd geconfronteerd met zware overstromingen in de afgelopen maanden én een erg restrictief beleid van de overheid ten opzichte van COVID en de laatste omicron variant, wat leidde tot enkele tijdelijke onderbrekingen van de productie. 

Mede hierdoor is er op dit moment een tekort aan toners voor de hierboven genoemde modellen. Intussen is de productiecapaciteit in de fabriek in Maleisië opgevoerd en wordt alles in het werk gesteld om de toevoer zo snel mogelijk te normaliseren. De verwachting op dit moment is dat we tegen het einde van maart opnieuw stabiele toevoer zouden hebben vanuit Maleisië. 

Ook deze omstandigheden betreffen omstandigheden in hoofde van Konica Minolta die wij niet konden voorzien en onmogelijk konden vermijden. 

Hardware update
De volledige productie industrie is op dit moment getroffen door een hele reeks problemen veroorzaakt door de COVID-19 pandemie en een tekort aan grondstoffen (chips, halfgeleiders, hars, etc). Konica Minolta ondervindt hier ook de gevolgen van. 

We doen er alles aan om de gevolgen, in de mate van het mogelijke, zo beperkt mogelijk te houden en de impact op uw business te beperken.

Wat betreft het globale tekort aan halfgeleiders is er jammer genoeg niet veel veranderd de laatste weken en maanden. Ook hier zijn we getroffen door de overstromingen in Maleisië. Daarnaast geldt er een restrictieve aanpak van COVID-19 in Maleisië en China met onder meer tijdelijke sluitingen van productiefaciliteiten en havens. 

Konica Minolta verontschuldigt zich ons nogmaals voor de overlast die deze situatie bij klanten en partners veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten,
Directie
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 8 februari 2022

Zoals inmiddels bekend is, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.). Deze ontploffing heeft ervoor gezorgd dat er, buiten onze wil om, leverproblemen zijn ontstaan bij toners voor production printing toestellen en toners voor een aantal MFP’s. 

De afgelopen maanden en ook tijdens de periode rond de feestdagen is er voortdurend erg hard gewerkt om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een genormaliseerde situatie en dus naar een constante en betrouwbare toevoer van kwaliteitsvolle toners.

De fabrieken in Tatsuno en Kofu zijn reeds geruime tijd herstart en ze draaien beide op volle toeren om van daaruit de wereldwijde bevoorradingsketen terug op gang te krijgen. Deze situatie is ongewijzigd en het effect hiervan wordt nu ook zichtbaar op de lokale toestand.

In de loop van december zijn er kleinere hoeveelheden toner ter beschikking gekomen. Deze hebben ons toegelaten om stelselmatig een groot deel van de achterstand weg te werken, maar nog niet alles is bijgebeend. We zien vooral nog problemen met de uitleveringen van toners voor een aantal toestellen.

Van zodra er beschikbaarheid is, zullen we ons concentreren op het herstellen van de volledig normale situatie en dus ook het opnieuw opbouwen van de verschillende stocks om zo snel mogelijk opnieuw te kunnen beschikken over een buffercapaciteit.

Konica Minolta biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die dit heeft op klanten en partners en werkt in volle vaart en op vele niveaus aan het verbeteren van de situatie. 

Konica Minolta, 
Directie 
 

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 23 december 2021

Zoals inmiddels bekend, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.). Niemand raakte gewond en de schade was slechts van materiële aard.

Deze ontploffing heeft ervoor gezorgd dat er, buiten onze wil om, leverproblemen zijn ontstaan bij toners voor production printers en toners voor een aantal MFP’s.

Inmiddels zijn de fabrieken weer opgestart. In de afgelopen weken werd er op volle capaciteit opnieuw toner geproduceerd. Ook de komende weken en tijdens de feestdagen zal er hard worden gewerkt om de achterstanden weg te werken. Wij verwachten een genormaliseerde situatie in de aanvoer van toners in de tweede helft van januari 2022. 

Konica Minolta biedt nogmaals haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die deze situatie heeft veroorzaakt bij klanten en partners.


Konica Minolta, 
Directie  

Konica Minolta Informatie

Gevolgen van de explosie in de Tatsuno-fabriek van Konica Minolta Supplies Manufacturing / Leverbaarheid van toner


Hoofddorp, 19 oktober 2021

Zoals inmiddels bekend is, is Konica Minolta helaas getroffen door een explosie in een tonerfabriek in Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) op 12 augustus 2021. Niemand raakte gewond en de schade was slechts van materiële aard.

Hierdoor werd de productie tijdelijk stopgezet in de Tasuno fabriek. De gevolgen hiervan voor onze klanten zijn een mogelijk tekort aan toners.

Konica Minolta, Inc. in Japan heeft de oorzaak van de explosie onderzocht in nauwe samenwerking met de plaatselijke brandweer en politie, en een externe, onafhankelijke organisatie. Vastgesteld werd dat statische elektriciteit die tijdens het droogproces werd opgewekt, een stofexplosie veroorzaakte. Op basis hiervan zal een nieuwe productiemethode worden ingevoerd om elk risico op herhaling van het probleem uit te sluiten wanneer de productie wordt hervat.

De Kofu-fabriek, Konica Minolta's tweede tonerfabriek die uit voorzorg eveneens gesloten werd, zal de tonerproductie volgens dit nieuwe productieproces op 18 oktober hervatten. De Tatsuno-fabriek zal de tonerproductie volgens het nieuwe productieproces op 8 november hervatten.

Na de heropening van de fabrieken zal een overgangsperiode van enkele weken nodig zijn om de toner uit Japan aan Konica Minolta Frankrijk te leveren, waar de toners zullen worden gevuld en vervolgens aan andere Konica Minolta-entiteiten in Europa zullen worden geleverd.

Om die reden verwachten wij een verbetering van de tonertekorten vanaf het einde van november.

Konica Minolta biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor de impact die dit heeft op klanten en partners en werkt in volle vaart en op vele niveaus aan het verbeteren van de situatie. 


Konica Minolta, 
Directie