Informatie van Konica Minolta

Maatregelen om de impact van het coronavirus te beheersen

Hoofddorp, Nederland, 19 oktober 2020

Voor al onze Europese werkzaamheden hebben we maatregelen ingesteld die voldoen aan lokale regelgeving en de veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners voorop stellen.
 
Velen van ons werken nog steeds op afstand. Degenen die vanaf kantoor werken  worden herinnerd aan de algemene regels (social distancing, hygiëne, dragen van een mondmasker als niet voldoende afstand kan worden gehouden, ventilatie van ruimten) via interne communicatie. Uiteraard volgen onze medewerkers die op locatie werken bij de klant alle regelgeving, zoals mondmaskers en social distancing.
 
Onze richtlijn is dat onnodige kantoorbezoeken die geen meerwaarde bieden voor de klant moeten worden vermeden. Onze medewerkers evalueren of een vergadering of zakenreis werkelijk noodzakelijk is en mogelijk virtueel kan worden gehouden. Uiteraard vinden afspraken met klanten en service-onderhoud plaats volgens de juiste voorschriften. We houden rekening met lokale waarschuwingen voor reizen vanwege onze zorgplicht voor de veiligheid van onze medewerkers.
 
Aangaande onze aanbiedingen verzekert Konica Minolta dat de infrastructuur voor klanten behouden blijft om overal hun kerntaken uit te voeren, zodat hun bedrijfsvoering doorgang kan blijven vinden en hun medewerkers kunnen blijven werken in een veilige omgeving. Meer informatie vindt u hier: https://www.konicaminolta.nl/nl-nl/it-solutions
 
De interne Coronavirus-taskforce van Konica Minolta bewaakt nauwkeurig de situatie en nieuwe ontwikkelingen in Europa en daarbuiten, en beantwoordt graag uw vragen: Neem contact op met coronataskforce@konicaminolta.eu


Met vriendelijke groet,
Xavier Biermez,
Managing Director Konica Minolta Business Solutions B.V.
 

UPDATE: Leveringstekorten toner verholpen. Productie- en toeleveringsketen weer op oude niveau

Hoofddorp, 7 mei 2020
UPDATE (6 mei 2020) - Vanwege deze update gelden eerdere statussen niet meer:
 
Werkzaamheden in onze productiefaciliteiten en magazijnen in China bevinden zich weer op een stabiel verwerkingsniveau. Ook andere Konica Minolta Group Operations alsmede onze Europese magazijnen draaien weer als vanouds. Daarom zijn we nu in staat uitstaande klantverzoeken volledig af te handelen.
Ook onze tonerproductiefaciliteit in Frankrijk heeft in de tweede helft van april de productie weer opgeschaald, werkt nu met drie ploegendiensten per dag en zit weer op het normale productieniveau. De tonerleveringen vanuit Japan, die als doel hadden een deel van de ontstane achterstand door het sluiten van de faciliteit in Frankrijk weg te werken, konden ook in de tweede helft van april afgeleverd worden, waardoor opnieuw aan alle klantverzoeken voldaan kan worden.
Aangaande de beschikbaarheid van onze diensten worden de normale werkzaamheden medio mei hervat. Momenteel zijn 2500 engineers van ons aan het werk in 35 Europese landen. De geïmplementeerde externe diensten zorgden voor snelle ondersteuning voor onze klanten, en nu kunnen we indien nodig ook persoonlijke diensten op locatie aanbieden.
Uiteraard kunnen de externe diensten ook gehandhaafd blijven, aangezien de meeste Konica Minolta-producten ontworpen zijn als IoT-apparaten, -platforms of -applicaties met de mogelijkheid tot externe verbinding. Elk probleem kan op afstand worden opgelost zonder ingrijpen op locatie. Alleen als we een verbinding moeten veiligstellen of hardware moet vervangen, kan een dienstmedewerker bij u langskomen.
 
Dit is momenteel de stand van zaken. Indien de omstandigheden veranderen, informeren wij u hier direct over.
Neem contact op met uw plaatselijke Konica Minolta-accountmanager indien u vragen hebt over uw situatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Xavier Biermez,
Managing Director Konica Minolta Belgium & The NetherlandsMaatregelen ter beperking van het coronavirus (COVID-19) met betrekking tot de beschikbaarheid van producten en services/ UPDATE: Beperkte tonervoorraad in Europa

Hoofddorp, Nederland, 15 april 2020
 
De onderstaande verklaring geldt nog steeds. Daarnaast willen we meer informatie geven over de knelpunten waar we momenteel tegenaanlopen met betrekking tot de tonervoorraad in heel Europa:
Wegens een tijdelijke sluiting van de tonerproductiefaciliteit in Frankrijk, kunnen we niet garanderen dat er de komende weken voldoende toner wordt geleverd voor de productie met Konica Minolta-systemen. Hoewel er wordt verwacht dat de productiewerkzaamheden op 9 april weer worden hervat, kan het langer duren voordat de productiecapaciteit weer zoals voorheen is en leveringen binnen Europa hun gebruikelijke niveau hebben bereikt. Tot nu zijn we er steeds in geslaagd eventuele tekorten die door de sluiting zijn ontstaan weer aan te vullen met behulp van diverse maatregelen. We moeten helaas mededelen dat deze maatregelen onvoldoende zijn gebleken en we onze limiet hebben bereikt.
Neem contact op met uw plaatselijke Konica Minolta-accountmanager indien u vragen hebt over uw situatie. 
We houden u via deze website op de hoogte van de huidige status.
 

 

Maatregelen om de gevolgen van het coronavirus op de beschikbaarheid van producten en services te beheersen


Hoofddorp, dinsdag 17 maart  2020
 
Beste klant,

Als betrouwbare zakenpartner willen we u informeren over de gevolgen van het coronavirus voor onze productie en (service)leveringsmogelijkheden.
De werkzaamheden in onze productiefaciliteiten en magazijnen in China worden geleidelijk hervat tot een stabiel uitvoerniveau, dat erop gericht is de achterstand die is ontstaan door het sluiten van deze fabrieken en andere coronavirus-gerelateerde effecten (bijv. vertragingen door leveranciers) weg te werken. Konica Minolta Group Operations buiten China stellen ons en onze Europese magazijnen in staat om binnen afzienbare tijd aan de vraag van onze klanten tegemoet te komen. We kunnen vertragingen en tekorten echter niet uitsluiten (afhankelijk van het product en/of de service), ondanks dat we in hoog tempo werken om de gevolgen voor uw bedrijfsactiviteiten zo klein mogelijk te houden. Werkzaamheden en leveringstermijnen kunnen variëren en kunnen in de komende weken wijzigen als gevolg van een capaciteitstekort bij de afdelingen inkoop en logistiek, en omdat transport- en werkrestricties afhangen van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.
Daarom bekijken we continu ons leverings- en toewijzingsbeleid en proberen we zo veel mogelijk op voorraad te hebben voor Konica Minolta wereldwijd. Neem contact op met uw lokale Konica Minolta Account Manager voor de status van uw bestellingen. Hij/zij kan specifieke vragen beantwoorden.

De beschikbaarheid van onze services is sterk afhankelijk van de eigen buitendienst van Konica Minolta. Momenteel zijn er meer dan 2500 engineers aan het werk in 35 Europese landen. Deze engineers zorgen voor het onderhoud aan producten en de verlening van services. Aangezien onze medewerkers bij klanten langsgaan, vormt ons servicemodel momenteel een potentieel risico voor zowel onze klanten als onze medewerkers. We zullen daarom aanpassingen in ons servicemodel doorvoeren om zo veel mogelijk gebruik te maken van services op afstand: Aangezien de meeste Konica Minolta-producten zijn ontworpen als IoT-apparaten, -platforms of -toepassingen die externe connectiviteit mogelijk maken, verbinden we uw apparaat met Konica Minolta-backend-systemen. Hierdoor kunnen uw Konica Minolta-producten op afstand worden onderhouden. Elk incident dat zich voordoet, wordt zoveel mogelijk op afstand opgelost zonder tussenkomst ter plaatse. Alleen als de connectiviteit gewaarborgd moet worden of hardware moet worden vervangen, zal een servicemedewerker u bezoeken.

We moedigen alle medewerkers aan (en blijven ze informeren) hun welzijn en hun sociale omgeving nauwlettend in de gaten te houden en voorzorgsmaatregelen te nemen om de risico's van infecties te minimaliseren, zoals uitgebreide hygiënemaatregelen, niet deelnemen aan grote evenementen, vergaderen via online media en, indien mogelijk, werken vanuit huis. Reizen van en naar risicogebieden is niet meer toegestaan. We werken volgens de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming tegen infecties voor het geval een medewerker besmet raakt. Ook hebben we maatregelen getroffen om het risico op besmetting van anderen zo veel mogelijk te beperken (quarantaine). Net als het geval is bij andere ziekten of tijdens vakantie, kunnen we een beroep doen op andere getrainde servicemedewerkers om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken.

Konica Minolta in Japan heeft een coronavirus-taskforce opgezet die de situatie en de huidige ontwikkelingen in China, Europa en elders nauwlettend in de gaten houdt en ook maatregelen treft om de beschikbaarheid van systemen en services in de toekomst te waarborgen. Daarnaast heeft Konica Minolta een wereldwijd continuïteitsplan opgesteld met daarin regelmatige fabrieksinspecties, evaluatie van alternatieve leveranciers, enz. om een soepel lopende leveringsketen te garanderen.

Wij informeren u tijdig indien deze omstandigheden veranderen. Neem contact op met uw lokale Konica Minolta Account Manager voor specifieke vragen over uw situatie.

Met vriendelijke groet,
 
 
Xavier Biermez
Algemeen Directeur
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV

 

FAQs Coronavirus

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Download de PDF
FAQ PDF