Disaster Recovery

Om business continuïteit te garanderen.

 

Disaster Recovery

 
Door de digitalisering zijn organisaties afhankelijker geworden van hun IT-systemen. Storingen in uw IT-infrastructuur zorgen ervoor dat kritische bedrijfsprocessen worden verstoord. Het is dus cruciaal om storingen zo snel mogelijk op te lossen en dataverlies zo veel mogelijk te beperken.
 

Disaster recovery en bedrijfscontinuïteit

 
Breekt bij u het angstzweet uit wanneer u denkt aan overstromingen, branden en aardbevingen? Dergelijke rampen doen zich niet vaak voor, waardoor ondernemingen laks zijn in het voorzien van richtlijnen. Toch zijn het vaak geen extreme rampen die de continuïteit van uw bedrijf kunnen verstoren – meestal gaat het om stroompannes, serverstoringen, malware of virussen, of menselijke fouten.

Om de business continuity te blijven garanderen, is een uitgebreide strategie van groot belang, zodat u in geval van grote of kleine incidenten snel uw activiteiten weer kan hervatten. Het opstellen van een business continuity plan, waar het disaster recovery plan een essentieel onderdeel van uitmaakt, is essentieel.
 

Een disaster recovery plan zorgt voor gemoedsrust


Een disaster recovery plan is meer dan het voorzien van een back-up oplossing voor uw onderneming. Het is een draaiboek dat beschrijft hoe u de risico’s zo veel mogelijk kan beperken en welke stappen er ondernomen moeten worden wanneer er zich een incident voordoet.

Het doel van een disaster recovery plan is:
  • de storing zo snel mogelijk oplossen,
  • de schade zo minimaal mogelijk te houden en zo veel mogelijk te herstellen,
  • de onderneming zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen.


Een disaster recovery plan opstellen voor uw bedrijf?


Storingen kunnen een grote invloed hebben op uw organisatie. Trap dus niet in de val en wacht niet tot er zich een storing voordoet die uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Maak een afspraak met onze experts, en stel samen met hen een disaster recovery plan op dat bij uw onderneming past.