PageScope Account Manager


PageScope Account Manager voor de centrale verzameling van gedetailleerde tellerstanden en de daaruit voortvloeiende kostenberekening.


PageScope Account Manager is voor intensieve printomgevingen een ideaal instrument om de printkosten te evalueren en eenvoudige kostenprocedures af te dwingen, zoals een printbudget en een verhoging van de transparantie in de printkosten, waardoor onnodig printen wordt tegengegaan. Naast printmanagement maakt Account Manager ook het centraal bijhouden en monitoren van alle kopieer-, scan- en faxtaken mogelijk.

Account Manager vereenvoudigt het toewijzen en verrekenen van kosten, biedt de juiste tools voor een efficiënt beheer van budgetten en quota, en ligt aan de basis van gedetailleerde uitvoer- en kostenrapporten.


PageScope Account Manager workflow

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

  • Toewijzing en verrekening van kosten
  • Beheer van budgetten en quota
  • Gedetailleerde uitvoerrapporten

Get in touch

Get in touch