Dispatcher Paragon


Effectieve kostenbeheersing door middel van printoptimalisatie


Alle organisaties, of het nu gaat om bedrijven, openbare instellingen of onderwijsinstellingen, streven er nu naar om hun eigen transparantie te verbeteren en de kosten te beheersen. Om dit te doen, is het essentieel om een nauwkeurig overzicht te hebben van alle drukprocessen, zodat de bijbehorende kosten kunnen worden gefactureerd aan de respectievelijke teams, afdelingen en gebruikers. Konica Minolta's Paragon Dispatcher is de perfecte toepassing.


Dispatcher Paragon

Dispatcher Paragon

Gedetailleerde rapporten over resultaten en kosten 

 • Webrapporten
 • Bestuursverslagen
 • Rapportresultaten exporteren
 • Automatische rapportage

Toerekening van de kosten

 • Afdrukken van de kostenadministratie en het bijhouden van de kosten
 • Flexibele kostentoerekening
 • Individuele prijsberekening
 • Monitoring van externe systemen


Gecentraliseerd gebruikers- en takenbeheer

 • Gecentraliseerd gebruikersbeheer
 • Toegang van de gebruikers rollen
 • Gecentraliseerd authenticatiebeheer


Begroting en beheer van de quota

 • Eenvoudige begrotingstoewijzing
 • Regelmatige begrotingsaanpassing
 • Betalingssysteem

Get in touch

Get in touch