Capture OnTheGo


De business zichtbaar maken voor nieuwe klantengroepen


Op locatie, vooral tijdens verkoop-, consultancy- of servicebezoeken, wordt papier nog steeds veel gebruikt om gegevens ter plaatse op te nemen – denk bijvoorbeeld aan verzekeringsclaims. Gegevens handmatig verzamelen en invullen heeft echter ook nadelen. Omdat het extra werk omvat, is het foutgevoelig en kostbaar: formulieren terugbrengen naar het kantoor voor opname, verwerking en archivering is tijdrovend en inefficiënt. Om de productiviteit te vergroten en vertragingen te vermijden is het belangrijk het opnameproces te versnellen. Dit wordt bereikt door de taak te automatiseren met Capture OnTheGo, de mobiele oplossing voor automatisering van de buitendienst.


Capture OnTheGo

Capture OnTheGo

Documenten vastleggen

  • Beschikbare formulieracties op het mobiele apparaat

Documenten verwerken

  • PDF-documenten downloaden
  • HTML-formulieren downloaden en invullen

Documenten distribueren

  • Formulieren met één klik indienen

Get in touch

Get in touch