Heen en weer met documenten eindelijk verleden tijd

Stadtreinigung Leipzig logo

Heen en weer met documenten eindelijk verleden tijd

Heen en weer met documenten eindelijk verleden tijd

De informatie- en papierstroom groeide explosief binnen de Stadsreiniging Leipzig. Dankzij Konica Minolta is nu een documentmanagementsysteem (DMS) in gebruik genomen dat alle binnenkomende, relevante brieven, faxen en e-mails beheert en digitaal archiveert. Dit optimaliseert de werkprocessen, ontlast de medewerkers en verbetert de service aan de klanten.


Kernactiviteiten en werkomstandigheden

De Stadsreiniging Leipzig is een gemeentelij ke dienst van de stad Leipzig en heeft ongeveer 800 medewerkers in dienst. Tot de kerntaken van de gecertifi ceerde reinigingsdienst behoren afvalinzameling, reiniging van de openbare ruimte, sneeuw- en gladheidsbestrij ding, zorg voor vuilstortplaatsen en groenonderhoud. Het beheer van al deze taken vereist een uiterst effi ciënte organisatie, want het aantal ‘klanten’ is aanzienlij k. In Leipzig leven namelijk meer dan 530.000 mensen op een oppervlak van circa 300 km2.

Met de uitvoering van de genoemde taken is in de loop van tij d een enorm papieren archief ontstaan. Op dit moment telt het archief van de stadsreiniging Leipzig zo’n 70.000 dossiers. Daarnaast vergde het steeds meer inspanningen om de schriftelij ke stukken up-to-date te houden en snel beschikbaar te stellen. Medewerkers moesten hiernaast de hele tij d met documenten heen en weer lopen en het kostte hen steeds meer tij d om de juiste stukken te vinden. Bovendien werd klantvriendelijk werken lastiger, omdat dossiers eerst opgevraagd moesten worden voordat de specifi eke verzoeken van de klanten behandeld konden worden.


Aanzienlijk verbeterde efficiëntie dankzij documentbeheer 

Om de klantvriendelijkheid te verhogen en de werkomstandigheden te verbeteren, werd er in samenwerking met Konica Minolta een gedetailleerd eisenpakket opgesteld. Hierbij was het belangrijk dat de te adviseren oplossing optimaal in MS Office geïntegreerd kon worden en de bestaande archiefstructuur in digitale vorm behouden bleef. Na een uitgebreide testfase koos de Stadsreiniging Leipzig voor een DMS van Konica Minolta dat zonder enig probleem aan alle eisen voldeed en maximale gebruiksvriendelijkheid bood.


Digitale postverwerking via workflow

De benodigde stukken worden nu ingescand en digitaal beschikbaar gesteld. Ook nieuwe niet-digitale documenten worden ingescand. Vervolgens worden ze aan de hand van trefwoorden geïndexeerd. Door de koppeling aan Microsoft Dynamics NAV kunnen bij de archivering vele relevante gegevens, zoals het documentnummer, automatisch als trefwoord opgenomen worden. Dit betekent dat overzichtelijkheid, uitgebreid zoeken en vooral zeer snelle toegang tot de stukken gegarandeerd is.

De DMS-oplossing van Konica Minolta regelt ook de verwerking van post via een digitale workflow. De software archiveert automatisch alle binnenkomende, relevante brieven, faxen en e-mails. Daarnaast kunnen tarieflijsten automatisch opgeslagen worden en indien nodig als duplicaat opnieuw verzonden worden.


quotation marks

De oplossing van Konica Minolta is geweldig, omdat alles meteen gearchiveerd wordt en het afgelopen is met al dat kopiëren.

Elke Franz

Plaatsvervangend directeur, Stadsreiniging Leipzig

Voordelen

Voordelen
  • Snelle en tijdbesparende toegang tot documenten
  • Perfecte integratie in Microsoft Office-omgeving

Uitdaging

Uitdaging
  • Auditbestendige en rechtsgeldige digitale archivering van documenten
  • Snelle en tijdbesparende documentverwerking

Oplossing

Oplossing
  • DMS met directe koppeling naar Microsoft Dynamics NAV
  • Digitale postverwerking via een workflow