Wat is het belang van IT-governance?

| 16 oktober 2020

Governance is een welbekende term in het bedrijfsleven en bevat verschillende elementen. Corporate governance, ook wel ondernemingsbestuur genoemd, kan gedefinieerd worden als het bestuur, beleid of set van regels die ervoor zorgt dat de interne werking van een bedrijf vlotjes, efficiënt en verantwoord verloopt. Een goed uitgelijnd governance-beleid houdt rekening met de belangen van de stakeholders en heeft als doel het behalen van de op voorhand afgesproken business goals. Daarnaast wordt er een manier gezocht om het aantal bedrijfsrisico’s te beperken. Governance bestaat uit verschillende onderdelen en afdelingen. In deze blog richten we ons op IT-governance en benadrukken we wat er net zo belangrijk aan is.


Wat is IT-governance?
IT-governance, of voluit Information Technology governance, is een onderdeel van corporate governance. Het is de verzameling van afspraken, regels, en richtlijnen omtrent het gebruik van diverse IT-technologieën, tools en applicaties binnen een bedrijf. IT-governance zorgt ervoor dat de IT nauw aansluit op de bedrijfsprocessen en -doelstellingen en efficiënt beheerd en georganiseerd wordt. Daarnaast betreft IT-governance ook de procedures voor besluitvorming over investeringen in IT en over de beheersing van de kosten en prestaties die hiermee gepaard gaan.

IT-governance heeft, naast een doeltreffend beheer, als objectief de veiligheid en bescherming van data en gevoelige informatie te garanderen en de risico’s of gevaren van buitenaf te beperken. Het is een besturingsmodel rond informatietechnologie dat in kaart brengt welke rollen of bevoegdheden er nodig zijn met welke verantwoordelijkheden, wie met wie communiceert en wat er ontbreekt om een betere samenwerking te garanderen.

Met welke termen wordt IT-governance vaak verward?
IT-governance wordt vaak verward met enkele IT-gerelateerde termen, maar betekent zeker niet hetzelfde. IT-governance is eerder een overkoepelende factor die volgende termen of elementen bevat:

  • IT-activiteiten: dit is de benaming voor alle taken die IT-medewerkers uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
     
  • IT compliance: dit betekent het beheren van een gepast proces voor het beschermen van persoonlijke data of gevoelige bedrijfsinformatie. Hieronder valt onder andere hoe data bewaard en intern gedeeld wordt tussen werknemers, maar ook extern met derde partijen.
     
  •  IT-management: dit heeft betrekking tot de verschillende IT-resources binnen het bedrijf en hoe deze benut worden. Alles draait hier rond planning, beheer en organisatie. Het verschil tussen beide is dat IT-governance overkoepelend is en er alles aan doet om het maximum aan efficiëntie binnen een bedrijf te bereiken op vlak van IT-ondersteuning.
     
  • Risk management: omvat alle regels en activiteiten die instaan voor het beschermen van de IT-infrastructuur en data en is daardoor een essentieel onderdeel van IT-governance.

Het belang van IT-governance
Als bedrijf is het belangrijk om strategische beslissingen te nemen inzake de veiligheid van data en bedrijfsinformatie. Zeker aangezien we ons momenteel in een tijdperk bevinden waar thuiswerken steeds meer toegepast wordt en werknemers dus ook vaker eigen toestellen zoals smartphones en laptops gebruiken voor werkdoeleinden. De juiste IT-beleidsregels invoeren en naleven zal ervoor zorgen dat uw IT-afdeling de interne werking en business doeleinden efficiënter kan ondersteunen en dat IT-systemen beter georganiseerd zijn.

Naast een vlotte interne werking zullen deze regels ook een veiligere samenwerking op kantoor, of vanop afstand, stimuleren. Dit kan enkel gegarandeerd worden als steeds alle medewerkers op de hoogte zijn van de besloten regels die ze dienen te volgen. Een correct opgestelde en uitgevoerde IT-governance zal er dus voor zorgen dat persoonlijke data of bedrijfsgevoelige informatie goed beschermd wordt, dat het risico op datalekken gereduceerd wordt en dat IT de nodige structuur krijgt om de strategische business goals te ondersteunen. Op deze manier kan uw bedrijf blijven groeien met de nodige vrijheid en flexibiliteit voor uw werknemers, maar met toch een minimum aan risico’s.

Een strategisch ingerichte IT-governance waarbij duidelijk is wie er verantwoordelijk is en hoe de interne of externe communicatie verloopt zal er daarnaast voor zorgen dat er zich minder afstemmingsproblemen voordoen en er een kortere doorlooptijd van communicatie is. Daarnaast zorgt IT-governance voor een verbeterde meting van uw IT-afdeling en een optimalisatie van de IT-activiteiten, waardoor u meetbare resultaten kan aantonen ten opzichte van de bredere bedrijfsstrategieën en -doelstellingen. Het zorgt er ten slotte ook voor dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen omtrent gegevensbescherming en dat uw stakeholders vertrouwen hebben in de IT services van uw bedrijf.

Wenst u meer te weten over IT-governance of bent u nieuwsgierig naar hoe het gesteld is met de beveiliging binnen uw IT-infrastructuur? Vraag dan hier uw Konica Minolta Security Audit en kom te weten waar de zwakke schakels omtrent beveiliging zich bevinden in uw IT-governance en hoe u dit het beste kan aanpakken.


 

Schrijf u in voor onze webinars!

Schrijf u in voor onze webinars!