Konica Minolta streeft naar net zero in 2050

| 30 mei 2023

Met twee belangrijke nieuwe milieudoelstellingen wil het bedrijf diens impact op het milieu verder minimaliseren

Konica Minolta kondigt twee belangrijke nieuwe milieudoelstellingen aan. Ten eerste streeft het bedrijf ernaar om in 2050 net zero (netto nul) te bereiken in Scope 1, 2 en 3. Ten tweede wil het bedrijf tegen 2050 diens producten maken van meer dan 90% gerecyclede grondstoffen (gerecyclede materialen en biomaterialen) ('naar nul procent natuurlijke grondstoffen').quotation marks

Toen Konica Minolta in 2009 diens EcoVision 2050 publiceerde, waren de doelstellingen in overeenstemming met de strenge normen die toen golden. Nu de klimaatcrisis echter steeds ernstiger wordt, zijn deze normen niet langer toereikend. Daarom hebben we strengere doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming voor onszelf opgesteld. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid als internationaal bedrijf (met meer dan 39.000 medewerkers wereldwijd) en kunnen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Wij ondersteunen ook onze klanten en leveranciers bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Olaf Jonas

General Manager Environmental Social Governance bij Konica Minolta Business Solutions Europe

Net zero in 2050: Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door energiebesparing
Konica Minolta houdt zich aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties en beschouwt klimaatmaatregelen als het urgentste aandachtsgebied. Het bedrijf werkt voortdurend aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten en aan het reduceren van de hoeveelheid afval. In 2005 registreerde het bedrijf 2.067 duizend ton CO22-uitstoot; in 2021 was dit nog maar 790 duizend ton CO2. Dat is een reductie van 61%. In 2050 wil het bedrijf de doelstelling van net zero (netto nul) bereiken in Scope 1, 2 en 3.
 
De eerdere CO2-reducties en de doelstelling van net zero (netto nul) zijn en worden vooral bereikt door energiebesparing. Konica Minolta geeft prioriteit aan:
 
  1. Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen vermijden en verlagen
  2. Energiebronnen die broeikasgassen uitstoten vervangen door duurzame energie
  3. Onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen compenseren
 
Met name het energieverbruik van diens printapparatuur is de afgelopen jaren voortdurend gedaald. Het grootste energieverbruik, meer dan 60%, vindt plaats wanneer de toner op het papier wordt aangebracht. Met de Simitri® V-polymeertoner die wordt gebruikt in de bizhub i-serie, de nieuwste MFP-generatie, is Konica Minolta erin geslaagd de fixeertemperatuur met ongeveer 15 °C te verlagen in vergelijking met eerdere modellen. In combinatie met een nieuw fixeerapparaat helpt dit de TEC-waarde aanzienlijk te verlagen. De vermindering van het energieverbruik heeft ertoe geleid dat de MFP's tot 25%[1] minder CO2 uitstoten in vergelijking met eerdere modellen.
 
Verder streeft Konica Minolta ernaar fossiele brandstof te vervangen door duurzame energie, omdat het verbranden van brandstof om elektriciteit op te wekken aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen oplevert. Daarom is het bedrijf sinds 2019 lid van RE100 en streeft het ernaar om in 2050 100% duurzame elektriciteit te gebruiken, en 30% in 2030. Vanaf het boekjaar 2021 haalt het bedrijf wereldwijd 8,3% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Het Europese hoofdkantoor van Konica Minolta en de 11 dochterondernemingen gebruiken al 100% duurzame elektriciteit. Twee fabrieken in China gebruiken al 100% duurzame elektriciteit, wat betekent dat meer dan 50% van de MFP's en alle productieprinters voor de Europese markt worden geproduceerd met duurzame elektriciteit.[2] Bovendien gebruikt de Europese tonerfabriek in Frankrijk ook 100% duurzame elektriciteit.
 
In Europa compenseert het bedrijf onvermijdelijke uitstoot en ondersteunt het klimaatbeschermingsprojecten die erop zijn gericht fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie, zoals windparken samen met Climate Partner. Alle projecten moeten voldoen aan de Gold Standard VER-criteria.[3]​ Gold Standard VER-projecten gaan verder dan alleen klimaataspecten, omdat ze ook nadrukkelijk rekening houden met sociale aspecten. Met het programma Enabling Climate Compensation biedt Konica Minolta diens klanten de mogelijkheid om onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen door kantoor- en productieprinters te compenseren. Sinds 2015 werd meer dan 50.000 ton onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd.[4]
 
Dankzij de visuele Remote Service AIRe Link, die in 2020 werd geïntroduceerd, heeft Konica Minolta tussen 2020 en 2022 ongeveer 310.760 gereden kilometers kunnen besparen tijdens 8.900 klantbezoeken in Europa. Dit komt overeen met een uitstoot van 140 ton aan broeikasgassen.
 
Waar mogelijk probeert het bedrijf het transport door Europa te veranderen van lucht en weg naar spoor en water. 90% van het goederenvervoer vanaf Rotterdam in Nederland naar het belangrijkste opslagcentrum in Emmerich, Duitsland, vindt plaats door middel van binnenvaartschepen over de Rijn. 40% van het vervoer vanaf Emmerich naar Italië vindt al plaats per spoor.
 
Op weg naar nul procent natuurlijke grondstoffen: verspilling en het gebruik van natuurlijke grondstoffen minimaliseren
Konica Minolta streeft ernaar om tegen 2050 meer dan 90% gerecyclede grondstoffen voor diens producten te gebruiken. Dit zijn gerecyclede materialen en biomaterialen. Met dat doel voor ogen streeft het bedrijf ernaar materialen zo vaak mogelijk te hergebruiken en te recyclen, zodat de hoeveelheid afval en het verbruik van natuurlijke grondstoffen wordt geminimaliseerd.
 
Vanaf vandaag gebruiken de MFP's al tot 44%[5] gerecycled materiaal en de productieprintsystemen tot 15%.[6] Tonerflessen bevatten tot 61% gerecycled materiaal.
 
In Europa bieden sommige landen revisieprogramma's aan voor MFP's, waarbij deze volgens strikte normen worden hersteld. Bovendien wordt een deel van de ingezamelde tonerflessen en -cartridges in heel Europa gereviseerd en bijgevuld.
 
In het boekjaar 2021 werd 11.200 ton aan afgedankte kantoorapparatuur weer ingenomen. Daarvan werd 99% gerecycled. Als onderdeel van het Clean Planet-programma worden afgedankte verbruiksartikelen in heel Europa verzameld en gerecycled.
 
Piepschuim wordt veel gebruikt, maar is slechter voor het milieu dan andere materialen. Daarom is Konica Minolta op zoek naar verpakkingsoplossingen om piepschuim te vervangen. Voor het transport vanuit de fabrieken naar Europa ontwikkelde Konica Minolta in 2019 een nieuw materiaal met luchtkussentjes waarin MFP's en productieprinters kunnen worden verpakt en getransporteerd. Door gebruik van de lichtere, compactere luchtkussentjes kon het bedrijf het gewicht van de pakketten met 75% verminderen en het volume met 99%. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het gebruik van karton. Pakketten die vanuit het Europese magazijn in Emmerich naar onze Europese klanten worden verzonden, worden simpelweg op pallets geplaatst en bijeengehouden met krimpfolie.
 
[1] varieert per model
[2] op basis van waarde
[3] de Gold Standard werd in 2003 in het leven geroepen door het WWF en andere internationale NGO's. Het doel hiervan is dat projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, voldoen aan de hoogste milieubeschermingsniveaus en bovendien bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
[4] vanaf december 2022
[5] of tot 38% volgens het Duitse Blue Angel-keurmerk
[6] volgens berekeningen op basis van EPEAT

Contact

Contact

Kevin Maarssen

Marketing Communications Expert

Marketing

kevin.maarssen@konicaminolta.eu

News

News

Konica Minolta is voor het derde achtereenvolgende jaar door Clarivate opgenomen in de Top 100 Global Innovators 2024

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) kondigde aan dat Clarivate PLC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd globaal bedrijf voor informatievoorziening (Clarivate), Konica Minolta heeft uitgeroepen tot een van de Top 100 Global Innovators 2024...