Compliance Services

 

Technologische innovaties en digitalisering bieden verschillende oplossingen voor efficiënter werken, ook in de zorgsector. Denk bijvoorbeeld aan cloud services, de mogelijkheid tot digitale platformen voor patiënten- en cliënteninformatie en allerlei multifunctionele printtoestellen. Helaas brengen deze innovaties andere uitdagingen met zich mee zoals het naleven van de regelgeving voor gegevensbeveiliging en -bescherming. De gegevens die u als zorginstelling verzamelt en verwerkt zijn immers niet alleen in gevaar door beveiligingsrisico’s, maar kunnen ook een risico zijn inzake compliancy. 
 

GDPR/AVG 

Sinds 2016 is GDPR of General Data Protection Regulation in het leven geroepen. In Nederland staat deze term beter bekend als AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een Europees besluit dat de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Op die manier kan de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie gegarandeerd worden en kan ook het vrije verkeer van data in de EU gewaarborgd worden. 
 

Gegevensbescherming in de zorg 

Als zorginstelling maakt u steeds vaker gebruik van digitale oplossingen bijvoorbeeld om patiëntendossiers te verwerken. Er bestaan zelfs specifieke portalen en applicaties die ervoor zorgen dat u gegevens kunt uitwisselen gedurende het hele zorgproces. Dat is natuurlijk allemaal heel efficiënt, maar als gevolg daarvan moet u als zorgverlener rekening houden met enkele zaken omtrent compliance: 
  • Privacy impact assessments uitvoeren 
  • Gegevens opslaan in een beveiligde omgeving 
  • Een soort dagboek van verwerkingsactiviteiten bijhouden 
  • Binnen 72 uur datalekken melden 
  • Slechts gegevens delen met een andere zorgverleners indien dat noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt en dat enkel via de beveiligde uitwisselingsportalen 

Konica Minolta en Compliance Services 

Naast de beveiligde en compliance gerichte multifunctionele oplossingen van Konica Minolta, bieden we u ook verschillende Compliance Services aan. We zorgen voor: 

  • Nodige trainingen, opleidingen en communicatie rond compliance en de risico’s van het niet naleven van de opgestelde regelgeving 
  • Een professionele AVG, of GDPR, Assessment 
  • Risk Assessment aan de hand van een audit

Zo bent u als zorginstelling op de hoogte van uw zwakke plekken inzake compliance en reiken we u de nodige middelen aan om hiermee aan de slag te gaan. Het niet in orde zijn met compliance kan immers grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Uw patiënten vertrouwen uw zorginstelling niet meer en u loopt het risico op zware sancties zoals boetes van verschillende toezichthouders.  

Wenst u meer te weten over onze Compliance Services? Neem dan snel contact op met ons! We lichten onze dienstverlening graag verder toe en bekijken samen de mogelijkheden voor uw zorginstelling.
  

Bekijk onze Health&Care blogs!

Konica Minolta tekent opnieuw de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

Wij hebben aangetoond dat we met onze technologie duurzaamheid in het algemeen en specifiek binnen de zorgsector kunnen helpen. Om te benadrukken dat we ons hier actief voor inzetten en blijven inzetten hebben we, als eerste en enige van onze...

Ontdek onze andere oplossingen!

Cloud Services

Cloud is een containerbegrip vandaag te dag, er zijn echter veel smaken, hybrid, on-premise, public en private. De keuze hierin is niet evident, wij assisteren uw organisatie met het maken van de juiste keuze. Laat het niet uit de Cloud lopen!
 
 

Cybersecurity Services

Is uw organisatie bestand tegen invallen van buitenaf? Heeft u de humanfirewall robuust ingericht? Is de governance goed op orde? Wij assisteren bij het inrichten van een degelijke veilige werkomgeving.
 
 

Ontdek meer over Interoperability & Integration Services

Samenwerken van primaire applicaties dragen bij aan de juiste informatievoorziening voor uw medewerkers. Dit komt niet alleen uw zorgmedewerkers ten goede maar ook uw patiënten/cliënten. Wij laten uw primaire applicaties (EPD/ECD) naadloos voor u werken.

Managed IT-Services

Steeds meer bewegen IT-afdelingen van beheerorganisatie naar regievoering. Samen zetten we de marsroute uit om deze transitie mogelijk te maken.
 
 

Patient Experience Management Solution 

Het monitoren en optimaliseren van de patiëntbeleving zorgt dat uw organisatie blijft ontwikkelen met de patiënt/cliënt als focuspunt. Wij optimaliseren de huidige processen en vullen deze waar nodig aan zodat de klanttevredenheid geoptimaliseerd wordt.

Workflow Optimization Services & Employee Onboarding

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste asset. Belangrijk is dat wij de administratieve druk minimaliseren zodat de kostbare tijd beschikbaar is voor het leveren van kwalitatieve zorg.