Zes beveiligingsrisico's voor uw bedrijf

| 27 februari 2023

De digitalisering heeft het bedrijfsleven ingrijpend veranderd. In ons streven naar een optimale service en een maximaal rendement zijn we voortdurend digitaal verbonden met onze klanten en collega’s. Helaas vergroot dit ook het gevaar dat waardevolle bedrijfsgegevens door vakkundige cyberaanvallen worden blootgelegd. Maar wie zich bewust is van de interne en externe beveiligingsrisico’s kan zich er alvast beter tegen wapenen. Daarom identificeerden we voor u de zes belangrijkste IT-beveiligingsrisico's voor bedrijven.1. Medewerkers

 

De grootste bedreiging voor de cyberveiligheid van uw organisatie komt van binnenuit: het zijn meestal onoplettende werknemers die onbedoeld de fout ingaan. 

Een medewerker die toegang heeft tot gevoelige gegevens vormt een groot risico voor de cyberveiligheid van uw bedrijf. Verder kunnen werknemers voor onopzettelijke schade zorgen, omdat ze niet technologisch onderlegd zijn of gewoon eens een fout maken. Meestal zijn zwakke wachtwoorden of onzorgvuldig online gedrag hier de boosdoeners. In beide gevallen zijn de juiste protocollen en training essentieel voor de bescherming van kritieke bedrijfsgegevens.

2. Thuiswerken

 

De opkomst van werken op afstand heeft ook extra netwerkrisico's met zich meegebracht. Denk maar aan misbruik van persoonlijke apparaten of het op afstand downloaden van gevoelige informatie via een onbeveiligd netwerk. De meeste organisaties onderzoeken intussen de beveiligingsopties om thuiswerken veiliger te maken.

3. Geen adequaat beveiligingsbeleid of noodherstelplan

 

Bij bedrijven waar het gebruik van technologie snel toeneemt, kan het beveiligingsbeleid het tempo niet altijd bijbenen. Uw personeel voldoende voorlichten blijft essentieel: vertel ze gewoon dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van het bedrijf.

Een uitgebreid cyberveiligheidsbeleid moet allesomvattend zijn. Wie zijn de belangrijkste contactpersonen in het geval van een inbreuk? Wat moeten werknemers doen om de IT-beveiliging van hun kant te verbeteren? En doet er zich een ramp voor, of maakt iemand een fout met grote gevolgen: is er dan een rampherstelplan om back-upgegevens veilig te stellen, de bedrijfscontinuïteit te handhaven en verliezen te minimaliseren?

4. Gebrek aan inzicht

 

De dreigingen binnen het cyberlandschap evolueren voortdurend. In combinatie met een blijvend tekort aan IT’ers die voldoende kaas van beveiliging hebben gegeten betekent dit dat bedrijven vaak niet precies begrijpen hoe hun praktijken hen kwetsbaar maken voor cybercriminaliteit.

Beveiligingsrisico's zijn niet altijd makkelijk op te sporen, het is essentieel om samen te werken met deskundige IT-partners. Zij kunnen de risico's niet alleen goed beheren, ze kunnen het management er ook beter bewust van maken.

5. Gebrek aan financiering, talent en middelen

 

Bedrijfsgroei kan duur zijn, waardoor het begroten van middelen voor cyberbeveiliging of IT-ondersteuning in veel organisaties een te lage prioriteit krijgt. Dit wordt nog in de hand gewerkt door het duidelijke gebrek aan specialisten op het gebied van cyberbeveiliging, waardoor het moeilijk is deze functies in te vullen.

Maar wat als je niét investeert in digitale beveiligingsmaatregelen en je krijgt toch te maken met een datalek? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Een bedrijf kan het zich dus niet veroorloven om haar beveiliging te verwaarlozen. Hoewel het misschien niet mogelijk is om het aantal interne beveiligingsmiddelen uit te breiden, kunnen organisaties op een betaalbare en zeer doeltreffende manier samenwerken met IT-beveiligingsexperts.

6. Evoluerende risico's

 

Technologie evolueert voortdurend. Ondanks alle goede bedoelingen en plannen kunnen er dus extra risico's ontstaan, waarmee in eerdere protocollen geen rekening werd gehouden. Evoluerende bedreigingen kunnen bestaande software omzeilen. Daarom moeten organisaties hun beveiliging regelmatig herzien en bijwerken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over hoe uw bedrijf zich kan beveiligen tegen cyberaanvallen.
 

Blogs

Blogs

Hoe duurzaam zijn datacenters en clouddiensten?

Steeds meer bedrijven stappen over op de cloud voor hun IT-infrastructuur. De flexibiliteit van clouddiensten is extra aantrekkelijk in onzekere tijden. Maar zijn clouddiensten en de bijbehorende datacenters ook duurzamer dan de vertrouwde...