In 2024 nog steeds problemen met documentbeheer? Een Moderne Gids voor Document Management

| 3 januari 2024

Het verzamelen en beheren van informatie blijft een essentieel onderdeel van elk bedrijf in 2024. Dagelijks worden er talloze documenten opgesteld, geraadpleegd, gedeeld en aangepast. Het is vanzelfsprekend dat deze waardevolle informatie niet alleen toegankelijk moet zijn voor alle medewerkers binnen uw organisatie, maar ook gemakkelijk te vinden moet zijn.Helaas worstelen veel organisaties nog steeds met gebrekkig documentbeheer, wat leidt tot inefficiëntie en verwarring. Om meer inzicht te bieden in de problemen rondom documentbeheer en hoe deze aan te pakken in 2024, willen we enkele belangrijke uitdagingen van slecht documentmanagement bespreken en beantwoorden we de vraag: "Hoe verbeter ik onze document management?". Zo herkent u de signalen en kunt u proactief actie ondernemen.

 
Documenten zijn verspreid over verschillende applicaties en locaties
 
Technologie verandert voortdurend en geeft ons de mogelijkheid om aan de hand van verschillende applicaties en tools onze bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Ze maken een efficiënte samenwerking mogelijk tussen collega’s. Dat is natuurlijk geweldig, maar het gebruik van zoveel verschillende applicaties heeft ook een belangrijk nadeel. Omdat niet alle tools met elkaar verbonden zijn of beschikken over een gezamenlijke opslag, ontstaat er een smeltkroes aan opslagplaatsen voor de talrijke documenten.
 
Daarnaast werken verschillende populaire applicaties niet met een overzichtelijke mappenstructuur, maar maken ze gebruik van een zoekfunctie. Die kan dan wel op een eenvoudige manier een bepaald document terugvinden, maar het omkaderend geheel valt weg. U moet dus telkens de zoekfunctie gebruiken om een bestand te vinden, ook al hebben ze met elkaar te maken. Deze manier van werken zorgt dan ook voor verlies van kostbare tijd.
 
Chaos door een verwarrende en inconsistente mappenstructuur
 
Er zijn verschillende bedrijven die reeds gebruikmaken van een specifieke mappenstructuur als document managementsysteem. Op zich een goede zaak, maar een mappenstructuur is alleen maar efficiënt wanneer iedereen binnen uw bedrijf precies weet hoe deze opgebouwd is en welke documenten op welke plek thuishoren. Indien dit niet het geval is en de mappenstructuur verwarrend is, gaan werknemers hun eigen ding doen en ontstaat er een inconsistente structuur voor het opslaan van documenten.
 
 
Bestanden zijn moeilijk terug te vinden
 
Één van de grootste problemen van slecht document management is het niet meteen terugvinden van bestanden. Dat kan verschillende oorzaken hebben: enerzijds zijn er nog verschillende werknemers die documenten lokaal opslaan en niet op een gezamenlijke opslagplaats. Anderzijds verloopt communicatie tussen medewerkers en externe partijen vaak via e-mail waarin ze vervolgens ook de documenten openen en opnieuw lokaal op hun desktop opslaan. Het gevolg van lokale opslag is een voortdurend heen en weer sturen van documenten, vaak nog met verschillende versies van hetzelfde bestand.
 
Wanneer er wel een gezamenlijke opslagplek gebruikt wordt, maar geen consistente manier van opslaan gehanteerd wordt, kan dat ook leiden tot documenten die moeilijk vindbaar zijn.
 
Verschillend zoekgedrag tussen generaties
 
Tot slot willen we ook nog even het verschil in zoekgedrag tussen generaties aankaarten. Niet iedereen zoekt documenten op dezelfde manier en dat heeft soms te maken met een verschil in generatie. Nieuwere generaties zijn bijvoorbeeld meer gewend om applicaties als Instagram, Facebook en WhatsApp te gebruiken. Omdat deze apps geen mappenstructuur hanteren om informatie op te slaan, maar een snelle zoekfunctie, zullen medewerkers van die generaties meer gebruik maken van een zoekfunctie in andere systemen. Dat staat dan in contrast met de werkwijze van medewerkers uit een andere generatie die steeds een specifieke mappenstructuur hanteren en dus ook documenten in mappen zullen zoeken. Om deze verschillende werkwijzen beter op elkaar af te stemmen en consistentie te creëren, is de noodaan een eenduidig document managementsysteem hoog.

Document Management Systemen als geschikte oplossing

Gelukkig is de oplossing te vinden in DMS of Document Management Systemen die uw bedrijf ondersteunen in het beter organiseren van uw documentenstromen. Op die manier zal alle informatie steeds beschikbaar én vindbaar zijn voor elke werknemer. Met ​een DMS brengt u namelijk al uw bestanden samen, ongeacht hun bron, op één centrale plek. Geen frustrerende zoektochten meer, maar naadloze toegang tot al uw documenten, zelfs offline, en natuurlijk veilig.

Enkele voorbeelden van DMS zijn SharePoint met Microsoft Teams en M-files.
 

Document Management oplossingen

Bent u eerder op zoek naar informatie over hoe u precies uw bestanden vindbaar en beschikbaar maakt voor alle werknemers en dat op een snelle en efficiënte manier?

Een DMS vereenvoudigt de organisatie en ophaling van documenten, waardoor de productiviteit en compliance voor bedrijven verbeterdt. Met functies zoals metatags en versiebeheer verbeteren DMS-oplossingen de efficiëntie van workflows en beschermen ze kritieke gegevens, zodat bedrijven georganiseerd blijven en auditklaar zijn, wat uiteindelijk de operationele effectiviteit verhoogt en risico's vermindert.

Ontdek Document Management

blogs

blogs

5 tips voor duurzaam printen: een ecologische printstrategie in een groen Europa

Hoe groen is de IT-strategie van uw bedrijf? Duurzaamheid is niet alleen essentieel om onze planeet leefbaar te houden, de EU maakt rapportage errond binnenkort verplicht voor tal van bedrijven, waardoor het onderwerp hoog op ieders agenda...