Partnerprogramma

 

Overzicht

Certificering

Veel van onze producten en oplossingen vergen speciale vaardigheden en kennis. Er wordt dus veel van onze partners gevraagd.

Om klanten zekerheid te bieden voor die specialisaties hebben wij voor onze partners verschillende certificeringen. Partners kunnen daarmee aan hun klanten laten zien dat ze over specifieke kennis beschikken op een bepaald gebied of over specifieke producten.

Nadat een partner de extra training heeft gekregen en aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan die de expertise bevestigen, kan die partner reclame maken met zijn certificering en partnerniveau door middel van logo's en certificaten.

Bepaalde medewerkers uit het bedrijf van de partner nemen deel aan de cursussen. Zij hebben dan alle kennis en expertise die nodig is om gecertificeerd expert te worden.
Partners van Konica Minolta die ons proces voor productcertificering volgen, komen in aanmerking voor extra voordelen, zoals aanvullende training en speciale ondersteuning.

Certificering voor service en ondersteuning

We verwelkomen partners met of zonder eigen serviceafdeling. Als u zelf geen servicefaciliteiten hebt, dan verzorgen wij de service graag voor u, namens uw bedrijf.
Als u zelf de service voor uw klanten doet, dan kunnen wij u certificering aanbieden. Dit houdt in dat uw technici training krijgen van ons; daarnaast zijn er nog meer voordelen aan verbonden.
Als uw bedrijf gecertificeerd is voor service en ondersteuning, toont u uw klanten  dat wij er het volste vertrouwen in hebben dat uw service aan uw klanten van de hoogste kwaliteit zal zijn.

Certificering voor production printing

Als een van de leiders op het gebied van production printing weten we hoe dynamisch deze specifieke markt kan zijn en wat voor speciale vaardigheden en kennis hiervoor noodzakelijk zijn.

Wanneer u zich laat certificeren voor production printing, gebruikt u ons marktleiderschap om uw klanten duidelijk te maken dat u tot de allerbeste bedrijven behoort die oplossingen voor production printing kunnen aanbieden.

Certificering voor oplossingen

Softwareapplicaties bieden uw klanten extra mogelijkheden in hun documentworkflows en hun bedrijfsprocessen in het algemeen.
Echte efficiëntie binnen de hele organisatie van de klant kan alleen worden bereikt door middel van uitgebreide procesautomatisering en optimalisering van document- en registratieworkflows. Hiervoor dienen de juiste softwareoplossingen te worden geselecteerd en gecombineerd met innovatieve hardware die de invoer en uitvoer van data beheert. Zo'n diepe betrokkenheid bij de activiteiten van uw klanten vergt kundigheid en vertrouwen.
U kunt uw kennis en commitment aanbieden door u te laten certificeren voor onze oplossingen. Daarmee laat u aan uw klanten zien dat u over alle kennis en capaciteiten beschikt om hun activiteiten te optimaliseren.