Konica Minolta

Nederland

  • Nederlands

Giving Shape to Ideas

Office-systemen

Success Stories Office

TERUG

Gemeente West Maas en Waal

In het Rivierengebied, in het Land van Maas en Waal ligt de gemeente West Maas en Waal. Zo’n 140 gemeenteambtenaren zetten zich dagelijks in om te zorgen dat het fijn wonen, werken en recreëren is in de gemeente. Nu, maar óók in de toekomst. De service aan bedrijven en burgers staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Niet voor niets vertrouwt zij voor de documentsystemen al jaren op Konica Minolta. Ook na een nieuwe aanbesteding kwam de gemeente bij dezelfde leverancier uit. “Vanuit hun document- en IT-achtergrond hebben ze kritisch ingezoomd op onze werkprocessen. Zo konden we echt een innovatieslag maken op het gebied van de documentinfrastructuur,” aldus ICT-coördinator/CISO Hans Jenniskens.

Download Success Story "Gemeente West Maas en Waal"

KienhuisHoving

Met zo’n 130 medewerkers is KienhuisHoving het grootste advocaten- en notariskantoor van Enschede en de nummer 34 van Nederland. Jaarlijks werken de 75 juridisch specialisten aan zo’n 8.000 actieve dossiers. Dat leidt dagelijks tot zo’n 3.000 nieuwe documenten in het documentmanagementsysteem, meer dan 12.000 e-mails in en uit, en ruim 8000 afdrukken. Konica Minolta integreerde een documentoplossing die niet alleen de efficiency verhoogt en de connectiviteit tussen de verschillende applicaties versterkt, maar ook de strikte scheiding tussen de advocatuur- en notariaattak borgt.

Download Success Story "KienhuisHoving"

Borgh

Borgh is een belangrijke speler op het gebied van bevestigingsmaterialen. Door constant te vernieuwen – ook in documentoplossingen – en grenzen te verleggen, weet de onderneming groei te borgen.

Download Success Story "Borgh"

Bruil Groep

"De naam Bruil is al meer dan honderd jaar een begrip in de Nederlandse bouwwereld. Het bedrijf heeft door enkele overnames een flinke groei doorgemaakt en telt dertien vestigingen. Overnames resulteerden in een wildgroei aan kopieer,- print- en scansystemen van diverse merken, leveranciers en partners”, aldus Alfons van Woensel, directeur van de Bruil Groep.

Download Success Story "Bruil Groep"

HLB van Daal

HLB Van Daal & Partners, één van de grotere accountants- en belastingadvieskantoren in Brabant, werkte al een tijdje met een minder goed beheerbaar printerpark. Na een tip om onderhoud, beheer en inkoop van supplies uit te besteden en zo tijd en geld te besparen, vroeg general manager Ton Janssen drie printleveranciers om een passend voorstel te doen. Konica Minolta kwam met dé oplossing.

Download Success Story "HLB van Daal"

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Binnen de gezondheidssector krijgen zorginstellingen te maken met enkele belangrijke ontwikkelingen. Door deregulering en de invoering van meer marktprikkels ontstaat meer concurrentie op de kwaliteit en wordt er efficiënter gewerkt. Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de risico’s die dit met zich mee brengt voor de veiligheid van informatie. Wij vroegen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op welke manier zij het hoofd biedt aan de uitdagingen die deze ontwikkelingen in de sector met zich mee brengen.

Download Success Story "Jeroen Bosch Ziekenhuis"

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een veelzijdige organisatie die actief is op tal van terreinen in de professionele en maatschappelijke hulpverlening. Onder het Leger des Heils vallen een kerkgenootschap en verschillende stichtingen. Verspreid over heel Nederland krijgt het werk van de organisatie op verschillende manieren vorm; van verslavingszorg tot kledinginzameling van maaltijdprojecten tot arbeidsre-integratie en nog veel meer.

Download Success Story "Leger des Heils"

Provincie Noord-Brabant

Met zo’n elf miljoen afdrukken per jaar liegen de printvolumes van de provincie Noord-Brabant er niet om. De meeste daarvan – ruim negen miljoen – worden afgedrukt op de decentrale systemen die zich bevinden op de etages van het hoofdgebouw en in de nevenvestigingen. Sinds 2007 werkt de provincie hiervoor met de documentoplossingen van Konica Minolta. Begin dit jaar, na een nieuwe aanbestedingsronde, werd de samenwerking herbevestigd: “Samen met Konica Minolta hebben we in 2007 al een hele efficiencyslag in onze documentstromen gemaakt, nu hebben we de volgende stap gezet”, vertelt Brigit van Moergestel, coördinator van het Document Productie Centrum.

Download Success Story "Provincie Noord-Brabant"

Visser & Visser

Met negen vestigingen en meer dan tweehonderd medewerkers is Visser & Visser een accountantskantoor van belang voor het MKB in Midden-Nederland. Waar de branche de omzet sinds 2008 ziet krimpen, is Visser & Visser nog flink gegroeid. Hoofd Automatisering Aart in ’t Veld legt uit: “Al meer dan tien jaar zijn we bezig om onze processen vergaand te automatiseren. Hierdoor komen we in prijs en kwaliteit gunstig naar voren.” De meest recente digitaliseringsstap werd samen met Konica Minolta gezet: “De gewenste extra functionaliteit binnen de documentoplossing levert per maand
zeker het viervoudige op van wat het kost.”

Download Success Story "Visser & Visser"

WerkPro

Met zo’n veertig verschillende locaties, verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe, liep de factuurverwerking binnen WerkPro niet altijd op rolletjes. Sinds de werk- en welzijnsorganisatie is overgestapt op de factuuroplossing van Konica Minolta, is het hele proces efficiënter ingericht en – niet onbelangrijk – loopt de organisatie geen terug te ontvangen gelden meer mis. “De omlooptijd van een factuur is met een honderdtal procenten verbeterd”, weet teamleider facilitaire dienst Richard Pronk.

Download Success Story "WerkPro"

Zorgbalans

Zorgbalans is een van de grote zorgaanbieders in Noord-Holland. Zo’n 3300 medewerkers bieden, ondersteund door vele vrijwilligers, verpleging, verzorging en behandeling aan ruim 5500 cliënten. Alle facturen komen centraal binnen op het Haarlemse hoofdkantoor bij de afdeling Administratieve Diensten. Soms digitaal, soms elektronisch, maar veel ook nog per post. Dankzij de koppeling tussen de Konica Minolta-multifunctionals en de verwerkingsapplicatie TBlox kunnen ook de papieren facturen snel worden verwerkt. Afdelingshoofd Wim Janssen: “De vernieuwingen in ons factuurverwerkingsproces verliepen niet altijd zonder slag of stoot, maar we zijn nu wel aan het oogsten.”

Download Success Story "Zorgbalans"