Konica Minolta

Nederland

  • Nederlands

Giving Shape to Ideas

Groene certificaten

Duurzaamheid

Hoewel we in alle kleuren gespecialiseerd zijn, is bij Konica Minolta feitelijk ieder kleur groen. Dat komt door de vele duurzame innovaties die er in onze systemen verwerkt zitten, zoals bijvoorbeeld de unieke Simitri HD-toner, die een lagere fixeertemperatuur nodig heeft en daardoor vele malen zuiniger is dan concurrerende systemen. Dat maakt ons tot de meest duurzame aanbieder van document-oplossingen. Lees hier waarom.

Groene certificaten

Energy Star

De Energy Star is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy. Het Energy Star programma heeft als doel het milieu te beschermen door identificatie en erkenning van energie-zuinige producten en toepassingen. Alle Konica Minolta multifunctionals zijn sinds 1995 gekwalificeerd voor het Energy Star-label.

Dit label is een initiatief van de Amerikaanse Environmental Protection Agency en het ministerie van milieu in de VS. Het label is geïntroduceerd om consumenten en bedrijven te helpen een keuze te maken voor energie-efficiënte apparaten. Het Energy Star™ label wordt inmiddels in EU-verband toegepast en geldt in Nederland met name voor kantoorapparatuur.
Vanwege het lage energieverbruik van onze multifuctionals voldoet de Konica Minolta apparatuur aan dit label.

Blauwe Engel

Het Blauwe Engel-ecolabel wordt uitgereikt aan producten en diensten die aan strenge milieueisen voldoen. De eisen zijn opgesteld door het Duitse instituut voor Kwaliteitsborging en Certificering, in samenwerking met het Umweltbundesamt en het Duitse milieuministerie en zijn gericht op laag energieverbruik en geschiktheid tot recycling.

Konica Minolta kijkt met een scherp oog naar het milieu bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Uitgangspunt daarbij is dat de producten gedurende de gehele levenscyclus het milieu zo weinig mogelijk belasten. Die betrokkenheid bij het milieu werd al in 1992 onderkend, toen Minolta als eerste het milieucertificaat Blaue Engel ontving. Na deze eerste zijn nog vele certificaten behaald.