bEST Guard


Information Logging


bEST Guard slaat de pagina's die worden geprint, gekopieerd, gescand of gefaxt op, samen met allerlei informatie over de verrichte handelingen, zoals gebruikersnaam, opdrachtstatus of tijdstip van verzending. De applicatie ondersteunt de beheerders door centraal alle informatie aan te bieden die zij maar nodig hebben om de bron van een lek te achterhalen.

bEST Guard is de ideale oplossing voor bedrijven of afdelingen die volledige transparantie willen voor hun documenten en die ervoor willen zorgen dat vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk blijven en potentiële lekken worden opgespoord.bEST Guard logo


bEST Guard workflow

bEST Guard

bEST Guard

Preventie van gegevenslekken

  • Automatische registratie van afbeeldingen
  • Krachtige databasebrowser
  • Logboekrapport en e-mailnotificaties
  • Eenvoudige configuratie
  • MFP-monitoring en -registratie

Get in touch

Get in touch