Wat is een Digital Innovation Coach?

| 29 april 2021

Wat is een Digital Innovation Coach?

Technologie evolueert voortdurend en dat heeft een positieve impact op de ontwikkeling van allerlei innovatieve IT-oplossingen. Het IT-landschap werd dan ook de voorbije maanden stevig hertekend om efficiënt, veilig en slim werken mogelijk te maken en te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan Artificiële Intelligentie of AI, content management, Robotic Process Automation of RPA. Natuurlijk vereisen dergelijke innovatieve technologieën de nodige expertise wat betekent dat de rol van IT-experts ook sterk beïnvloed wordt.De jobinhoud van een IT-manager evolueert dus mee met de technologische veranderingen zoals cloud en het groeiend belang aan een vloeiende integratie van business doelstellingen met IT. Het installeren en implementeren van vernieuwende systemen en oplossingen gaat ook sneller, waardoor de IT-manager zich meer dient de focussen op activering en het bijdragen aan de strategische bedrijfsdoelstellingen. De opzet is om deze te vertalen naar de technologie die nodig is om de organisatie een flinke boost te geven.  

Het is overigens niet zo dat bedrijven niet begrijpen waar verbetering nodig is, dat doen ze wel en willen er graag mee aan de slag, maar ze beschikken vaak niet over de nodige kennis en ervaring om IT-projecten efficiënt uit te werken. Net uit die nood ontwikkelden we de Digital Innovation Coach. We geven in deze blog graag verder uitleg over de evolutie van IT en de specifieke rol van de Digital Innovation Coach. 
 

Evolutie van IT en IT-dienstverlening 

Zoals dat geldt voor wel meerdere sectoren, heeft de huidige pandemie heel wat veranderd in de manier waarop we denken en dingen doen. Binnen de bedrijfswerking en de werkplaats kunnen we zo enkele tendensen of sleutelelementen onderscheiden, namelijk: datagedrevenheid, duurzaamheid en digitale vereenvoudiging. Op zich geen nieuwigheden, maar wel zaken die door onder meer de coronacrisis beduidend meer naar de voorgrond verschoven zijn.  

Bedrijven zijn zich tegenwoordig dan ook erg bewust van het belang van deze aandachtspunten en willen hun IT-infrastructuur als dusdanig optimaliseren. Belangrijk daarbij is dat hun IT ingericht wordt in functie van het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Soms zijn er al enkele digitaliseringsprojecten opgestart, maar raakten ze niet verder door een gebrek aan overzicht, het teveel denken in silo’s, interne politiek of zelfs een kloof tussen enerzijds IT en anderzijds de business afdelingen. 

Gelukkig bestaat er de nodige hulp van niet alleen een Shared ICT Manager, maar ook een andere expert ter zake die een goed begrip heeft van de interne bedrijfswerking, missie en visie van de organisatie. Dergelijk profiel is, naast het technische aspect, nodig om de problematieken en uitdagingen los te koppelen van interne politiek en het vertalen van de ideeën naar de juiste technologie.
 

Wat doet een Digital Innovation Coach? 

We hebben het natuurlijk over de Digital Innovation Coach, een logische evolutie van de Shared IT Manager. Deze expert concentreert zich voornamelijk op het leren kennen van uw organisatie, uw missie en visie en uw strategische doelstellingen. Een Digital Innovation Coach vertaalt uw business goals naar de juiste technologie om de weg naar deze strategische doelen eenvoudiger te maken. Hij gebruikt daarbij een duidelijk tweestappenplan: 
 
Stap 1: de exploratiefase 
Om te starten heeft de Digital Innovation Coach de juiste inzichten nodig van uw organisatie. Dat omvat onder meer uw activiteiten, focus, visie en missie en tot slot uw interne werking. Het verkennen staat in deze eerste fase dus centraal. Aan de hand van diepgaande gesprekken met enkele key shareholders kan de Digital Innovation Coach uw digitaliseringsnoden in kaart brengen. 

De verschillende mogelijkheden omtrent digitalisering worden verkend op vlak van haalbaarheid, strategisch belang en inhoud. Het resultaat van deze bevindingen is een duidelijk uitgewerkte gekwalificeerde en gekwantificeerde digitale roadmap, in lijn met de strategische doelen. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie zijn er 5 tot 10 dagen nodig om deze exploratiefase op een degelijke manier te doorlopen. De roadmap zorgt ervoor dat uw organisatie klaar is voor haar digitale toekomst. De volgende stap is dan de experience fase. 

Stap 2: de experience fase 
Bij de aftrap van deze fase stelt de Digital Innovation Coach op basis van de door het bedrijf gedefinieerde prioriteiten een Digitaal Innovatie Team op maat samen. Dat team bundelt alle technologie en competenties die nodig zijn om de doelstellingen van uw bedrijf te behalen. Er kan beroep gedaan worden op de verschillende diensten van bestaande IT-partners. De Digital Innovation Coach begeleidt het team aan de hand van de opgestelde roadmap om de digitaliseringsprojecten stapsgewijs te realiseren tot een waar succes voor uw bedrijf, uw medewerkers en alle stakeholders. De doorlooptijd van deze tweede fase is uiteraard sterk afhankelijk van de roadmap en de prioriteiten die het bedrijf heeft vooropgesteld. 

De samenstelling van het Digitaal Innovatie Team is dan ook steeds op maat en altijd gericht op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Het ene bedrijf heeft meer behoefte aan technische ondersteuning, het andere heeft dan weer meer behoefte aan begeleiding bij het innoveren van de bedrijfswerking en het uitwerken van een digitale roadmap. Het is dus van essentieel belang dat de Digital Innovation Coach uw bedrijf goed leert kennen. Op die manier kan hij de juiste technologie en competenties bundelen om uw intelligente geconnecteerde werkplek op maat van uw behoeftes en doelstellingen te realiseren. 

Een Digital Innovation Coach zal dus steeds een langetermijnrelatie aangaan om u zo goed mogelijk te begeleiden in het optimaliseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen, ondersteund door de juiste IT-oplossingen met als doel de juiste technologie in te zetten om uw bedrijfsdoelstellingen succesvol te realiseren. 
  
Nieuwsgierig naar hoe een Digital Innovation Coach uw organisatie kan helpen transformeren tot een slimme en efficiënte digitale werkplek?  Neem dan zeker contact op met ons! We geven u graag het nodige advies en bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf. 
 

Schrijf u in voor onze webinars

Schrijf u in voor onze webinars