Technologie: mobiel of thuiswerken in Healthcare

| 13 september 2021

De komst van COVID-19 heeft de wereld helemaal op z’n kop gezet, ook wat onze manier van werken betreft. In slechts 12 maanden tijd hebben mensen in heel Nederland (en daarbuiten) thuis leren werken met digitale communicatiemiddelen als Microsoft Teams of Zoom en dat met ups & downs. Als u even een kleine rondvraag zou doen bij enkele mensen in uw omgeving, zal u merken dat ‘het nieuwe werken’ officieel zijn intrede heeft gedaan. Technologie allerhande maakte veel mogelijk, maar noodzaak heeft ons gedwongen er gebruik van te maken. Zoals vaak: nood breekt wet!Het nieuwe werken in de zorgsector 

Ook in Healthcare heeft deze nieuwe, meer digitale manier van werken een prominente plaats gekregen. Zo worden afspraken met leveranciers en partners nu vaak via Microsoft Teams gehouden en zijn zorgverleners inmiddels gewend geraakt om via een scherm te communiceren. Soms vindt de Teams-meeting plaats vanaf de werkplek, maar vaak ook vanuit de thuisomgeving. Het werkt dringt als het ware het privéleven binnen en geeft een inkijk in de leefsituatie van gesprekspartners. Enkele vragen die daarbij naar boven komen: Vinden mensen in de zorgsector dit net leuk of ongemakkelijk? Is het wel gepast voor dergelijke gevoelige gesprekken?  Biedt het een toegevoegde waarde? Of geeft het een andere dimensie aan de professionele relatie? 

Meningen lijken verdeeld te zijn en ‘het nieuwe werken’ kent zowel voor- als nadelen. Denk bijvoorbeeld aan het gemis van fysiek contact wanneer het gaat over bepaalde gezondheidsproblematieken, overleg binnen Healthcare, enzovoort. Vaak verlopen fysieke gesprekken toch net dat tikje aangenamer en soepeler, elkaar in de ogen kunnen kijken kan een positieve bijdrage leveren aan zulke conversaties. Natuurlijk biedt de digitalisering dan weer de voordelen van een verminderd risico op besmetting en een daling van onnodige reistijden. U kan uw tijd dus efficiënter benutten en meer taken op een dag uitvoeren. 
 

Gevoeligheden in digitale Healthcare 

Technologie heeft het mogelijk gemaakt om, wanneer aan bepaalde randvoorwaarden voldaan wordt zoals het voorzien van een snelle internetverbinding, op andere manieren met elkaar te communiceren. Deze technologische evolutie maakt dat ‘het nieuwe werken’ dan ook niet meer weg te denken is in ons dagelijks leven en in de zorgsector. Een gezonde afwisseling van thuis, op kantoor en vanop de zorgwerkplek.  

Natuurlijk is het alleen enthousiasme dat deze manier van werken met zich meebrengt, het werpt ook veel vragen op bij zorgverleners. Hoe gaan ze bij het thuiswerken om met vertrouwelijke patiënten- of cliënteninformatie? Is de zorgverlener daar zelf verantwoordelijk voor of beslist de werkgever de procedures? Indien ja, zijn deze dan goed uitgeschreven en geregeld? Hoe een zorgverlener het werk beter doet door middel van technologie en staat deze technologie ten dienste van de zorgsector of wordt het, om welke andere reden dan ook, opgedrongen? 
 

Technologie biedt de nodige hulp 

Een eenduidig antwoord zal momenteel misschien niet meteen voorhanden zijn, maar de technologische en digitale wereld denkt wel mee na met Healthcare en probeert weer mogelijk een oplossing te bieden. Zo ontwikkelde Microsoft vorig jaar bijvoorbeeld verschillende functionaliteiten in Office 365 en Microsoft Teams voor de zorgsector. Het bedrijf biedt ook de nodige ondersteuning omtrent het veilig omgaan met patiëntgegevens in digitale oplossingen.  
 

Hoe is het op dit moment gesteld met de digitalisering binnen uw organisatie? Is er focus op administratieve lastenverlichting om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan de effectieve zorg? Deel uw bevindingen van de voorbije 12 maanden op #RethinkHealthcare, een platform voor vrije denkers met een hart voor de zorgsector.  
 

Schrijf u in voor onze webinars!

Schrijf u in voor onze webinars!