Samenspel van technologie, processen, mensen en organisatie

| 17 augustus 2021

Bekruipt u ook wel eens het gevoel dat technologie u opgedrongen wordt? Is het nodig steeds de massa te volgen? Wat levert het u en uw organisatie precies op? Deze vragen worden veroorzaakt door een spanningsveld tussen wat kan, wat moet en wat het bijdraagt. U hoort wel eens: innovatie is belangrijk en stilstand is achteruitgang. Maar hoe zorgen we ervoor dat het samenspel tussen technologie, processen, mensen en de organisatie op een transparante manier verloopt?Het belang van innovatie en digitalisering voor Healthcare 

Innovatie kan slechts succesvol zijn wanneer het belangrijke vraagstukken oplost. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar goede zorg en het nijpende personeelstekort in de zorgsector. Zo wordt er, naar de berekening van ABF Research en Prismant, verwacht dat het tekort aan zorgverleners tegen 2022 tussen 56.300 en 78.300 FTE zal liggen.  

Digitalisering lijkt hier een oplossing voor te kunnen bieden, maar enkel wanneer het bedrijfsprocessen optimaliseert, zorgmedewerkers er de vruchten van kunnen plukken en de organisatie de zorgvraag beter kan invullen. Zo kan digitalisering helpen om de administratieve last te verminderen en meer tijd te creëren voor de daadwerkelijke zorg. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullen van patiëntendossiers, het regelen van afspraken, behandelen van e-mails, facturatie, enzovoort.  

Het automatiseren van administratie en het eenduidig verwerken van informatie kan een positieve bijdrage leveren aan de workflow van het zorgpersoneel. Ze kunnen dan immers hun aandacht vestigen op wat echt belangrijk is: het voorzien van de juiste zorg voor elke patiënt of cliënt.  

Naast een snellere en betere zorgverlening ervaren de patiënten of cliënten ook andere voordelen van digitalisering in de zorg, namelijk een efficiëntere informatieoverdracht. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe stroef informatieoverdracht soms verloopt in Healthcare. Hoe vaak moeten patiënten wel niet hun verhaal opnieuw vertellen aan verschillende zorgverleners of –instanties. Deze laatste hebben natuurlijk steeds de beste bedoelingen, maar het proces van informatieoverdracht loopt gewoon vaak verkeerd. Niet meteen aangenaam wanneer het gaat om gevoelige informatie zoals gezondheidssituatie of ongemakken.  

Digitalisering kan Healthcare op verschillende manieren verbeteren en optimaliseren. Van een betere informatieoverdracht, naar diepgaande zorg of monitoring vanop afstand. Innovatie kan de zorgsector naar een hoger niveau tillen op voorwaarde dat er steeds een samenspel is de vier belangrijker pilaren: technologie, processen, mensen en organisatie! 
 

Het doel van deze blogreeks rond Healthcare 

In de komende maanden zal digitalisering binnen Healthcare de rode draad zijn in deze blogreeks, aangevuld met enkele heldere voorbeelden. We horen natuurlijk ook graag uw mening met betrekking tot digitalisering in de gezondheids- en zorgsector. Heeft u er positieve ervaringen mee? Hoe gaat uw werkgever om met de implementatie? Is er synergie tussen technologie, processen, mensen en uiteindelijk de organisatie? Hoe monitort u de bijdrage aan de cliënten- en patiënten beleving? Deel uw mening over de zorgsector op het LinkedIn-platform #RethinkHealthcare!  

 

Schrijf u in voor onze webinars!

Schrijf u in voor onze webinars!